Kırşehir Umut Haber Gazetesi

37 farklı dilde tercüman alınacak

Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, 37 farklı dilde tercüman bilirkişi alınacağını bildirdi.

37 farklı dilde tercüman alınacak
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
05 Ekim 2020 - 1:03

Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, tercüman bilirkişi alınacağını yayınladığı duyuru ile açıkladı.
Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın Kırşehir Adliyesi’nin resmi sayfasından yaptığı açıklama şöyle:
“04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulacak Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2021 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru şartları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak. En az ilkokul mezunu olmak. Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak, Başvuru usulü; Başvuru yeri; Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin http://www.kirsehir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına belgelerin asılları ve fotokopileri ile başvurulması.
Başvuru tarihi; Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler; Başvuru formu, T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği, T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport). Adrese dayalı nüfus kayıt örneği. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır), böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı her dil için ayrı ayrı olacak. İki adet vesikalık fotoğraf. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır). Sabıka kaydı. Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.
Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.
Başvuruların değerlendirilmesi; Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. Başvurular, Komisyon tarafından 27 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek 8’inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6’ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir. Yapılacak olan inceleme neticesinde başvuru sonuçları 04 Aralık 2020 tarihinde Kırşehir Adliyesi Panosunda ve Kırşehir Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
Yemin; Listeye kabul edilenlere, 11/12/2020 günü saat 14.00’da ‘Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin’ 10. maddesi hükmü gereğince Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Kırşehir Adliyesi Komisyon Kaleminde yemin ettirilecektir.
Listelerin ilanı: Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kırşehir Adliyesi internet sitesi http://www.kirsehir.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İhtiyaç duyulan diller: İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Japonca, Rusça, Kürtçe (Farklı Lehçelerle), İranca, Afganca, Fince, Sağır ve Dilsizişaret Dili, Farsça, Darice (Afgan Dili), Peşduca (Afgan Dili), Flamenkce (Hollanda), Özbekçe, Urduca, Osmanlıca, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çeçence, Danca, Ermenice, Estonca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İspanyolca, İsveçce, İtalyanca, Romance, Yunanca, Moldovca, Rumca Dilleri.”

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.