Kırşehir Umut Haber Gazetesi

Ağaçlandırma amacıyla kiraya verilecek

Ağaçlandırma amacıyla kiraya verilecek
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
21 Ağustos 2020 - 1:14

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kaman İlçesi’nde 2 taşınmazın ağaçlandırma amacıyla kiraya verileğini bildirdi.

Ağaçlandırma amacıyla kiraya verilecek taşınmazları Kırşehir’in Kaman İlçesi’nde Savcılı Büyükoba Köyü’nde ve Savcılı Kurutlu Köyü’nde olduğunu bildiren Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, taşınmaz alanlardaki ağaçlandırmanın kira sürecinin 10 yılı geçmeyeceğini ve ceviz, badem veren türler yetiştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Savcılı Büyükoba Köyü’nde ve Savcılı Kurutlu Köyü’ndeki taşınmazların kiralama işlemleri hakkında Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, şu açıklamayı yaptı:

“Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların; 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde; uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca; ceviz ve badem veren türler yetiştirilmek amaçlarıyla 10 yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere ağaçlandırma yapılması maksadıyla gerçek veya tüzel kişilere ön izin ve kiralama işlemleri için başvurular alınacaktır.

Başvuru süresi 20 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasındadır. Son başvuru 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadardır. İsteklilerin başvuru süresinin bitimine kadar başvuru bedelini yatırması ve ikametgah il muhaberi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği müracaat etmeleri zorunludur.                               

Başka şahıs adına müracaat edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi’ni, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına müracatta bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.

 Başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedelleri; Grup başvuru bedeli;  Birinci grup 600,00 TL, ikinci grup 6.000,00 TL.

358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği grupları; Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde  oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 metrekareye kadar (100.000 metrekare dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
İkinci grup; Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 metrekareye kadar (3.000.000 metrekare dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, yukarıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir. Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir. Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.

Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilir. Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.

Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.”

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.