Aklını kiraya verenler.

Siyaset mi yapacaksın.

Bilme, hakka, hukuka ne gerek var.

Aklını bir siyasi partiye kiraya ver.

Hiç düşünme, kafanı yorma, körü körüne partinin söylediklerini savun.

Liderin eteğinde tutun.

Aklını ve gönlünü partine kiraya verdin ya.

Lider ne derse onu doğru kabul eder onu savunur siyasette önemli bir yer edinirsin.

Bu yüzden bu memleket de aklını kiraya verenler bek çok.

Öteki dünyayı mı kazanmak istiyorsun.

Araştırmaya okumaya gerek yok ki.

Takıl bir şeyhe mürit ol, ne derse tartışmadan, düşünmeden kabul et, ne derse itaat et, yani aklını şeyhe kiraya ver gitsin.

Öteki dünyayı kazandığınızı zannedersin.

Aklını kiraya verenlerin o kadar çoğaldı ki.

“Hiç düşünmez misiniz” ayetin neden görmezlikten gelirsiniz.

“Sapık bir mezhebin mensupları, hocalarının önderliğinde sırat köprüsüne gelmişler.

Hocaları “İşte şimdi Nakitbahis bize vaat edilen cennetin kapısındayız.

Hep beraber dünyadaki gibi birlikte gözümüzü kapayacak ve yolumuza devam edeceğiz.

Kıldan ince kılıçtan keskin bu yol bugün size otoyol kadar genişletildi.

Koşun.”

Herkes gözünü kapamış koşmaya başlamış.

Ve tabii cehenneme yuvarlanmışlar.

Ağlayanlar bağıranlar.

Bakmışlar, hocaları aralarında.

Bizi aldattın demişler.

Evet, ama sizden galu bela’daki intikamımı aldım.

Ama peki dünyada bize anlattıkların, gösterdiklerin neydi?

Şeytan cevap vermiş:

O reklâmlardı!

Akıl sahipleri dünyada şeytanın hilelerine karşı uyarılmadılar mı?

Onun yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir saadet hayatı yalanlarına ne çabuk kandılar.

Allah onlara akıl ve kitap vermedi mi?

Peygamber göndermedi mi ve “Din büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin” demedi mi?

Şeytan oklarına, dikili taşlara, putlara tapınmayın, ölmüşlerde yardım ummayın şefaat beklemeyin demedi mi?

Allah sizlere “Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” demedi mi?

Aklını şeytana kiraya verenlerin sonu hep hüsran olmuştur.

Allaha inanan ve iman eden Müslümanlar, Allah’tan başka hiç kimsenin önünde eğilmez ve kimseye itaat etmez ve biat etmezler. Onlar hiç kimseye akıllarını ve imanlarını kiraya vermezler.

Onlar sadece Allah’a kul olurlar ve yalnızca ona itaat eder ve ibadet ederler.