T.C. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu’nda görev yapmak üzere 5 asıl ve 3 yedek izleme kurulu üye seçimi yapılacağını açıkladı.

5 asıl ve 3 yedek izleme kurulu üyesi seçileceğini bildiren T.C. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, şu bilgiyi paylaştı:

“Komisyonumuzun 09/09/2020 gün ve 2020/440 sayılı kararına istinaden; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Başkan ve Üyelerin üyelikleri sona ereceğinden, 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri Kanununun 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 asıl ve 3 yedek izleme kurulu üye seçimi yapılacaktır. İzleme kurulu üyelerinde aranacak nitelikler; izleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlara ek olarak şu nitelikler aranır; 35 yaşını doldurmuş olma, tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri vb. alanlarda en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ya Mobilbahis da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak. Kişisel nitelikleriyle çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olma. Herhangi bir siyasi partinin merkez il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmama, Bu Kurula seçilemeyecek olanlar; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçlardan kendileri ve ikinci derece hasımları dahil zarar görenler. Yine bu yerlerdeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar. Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler.

Başvuru için gerekli belgeler; diploma, nüfus kayıt tablosu, sabıka kaydı, mesleğinde en az 10 yıl çalıştığına dair belge, 2 adet fotoğraf, Komisyon Başkanlığına hitaben dilekçe, yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayan bu kurulda görev almak isteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte 25 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.”