Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Erasmus+ tarafından desteklenen projesi kapsamında 50 yaş üstü mültecilere COVİD-19 hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

COVİD-19hakkında çeşitli iletişim kanalları yazılı-görsel basın, sosyal medya aracılığı ile bilgilendirme yapılıyor. Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce Kırşehir’de mültecilere yönelik faaliyet veren çeşitli derneklerle yapılan görüşmeler sonucunda 50 yaş üstü mültecilerin yeterli düzeyde Türkçe bilmemesi COVİD-19 hakkında yeterli düzeyde bilgilerinin olmadığı, virüsten korunma yolları hakkında detaylı bilgilendirmelerden dil problemleri nedeniyle faydalanamadıkları anlaşıldı.

Program Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara’nın, konuşmasının ardından İl Müdür Yardımcısı Nihat Kangal’ın Müdürlüğün mültecilere yönelik çalışma alanları hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan 50 yaş üstü mülteciler karşılaştıkları sosyo-kültürel zorluklara yönelik kurumsal olarak yapabilecek yardımlar hakkında bilgi vermesiyle başladı. Ardından proje ortaklarından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hilal Seki Öz tarafından COVİD-19 hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Afgan, İran, Irak ve Suriyeli mültecilerden oluşan katılımcılara sunum sonunda Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Arapça ve Farsça olarak bastırılan COVİD-19 bilgilendirme kitapçığı, dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.