İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehanelerden hizmet almak isteyen vatandaşların ve yakınlarının Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘“Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulaması üzerinden HES kodu ibraz etmelerinin zorunluluğu kararı aldı.

İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında 21 Aralık Pazartesi günü saat10.00’da toplanarak kararlar aldı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu’nca yapılan değerlendirme neticesinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimiz genelinde;

Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehanelerden hizmet almak isteyen vatandaşlarımızın ve yakınlarının Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulaması üzerinden HES kodu ibraz etmelerinin zorunlu tutulmasına,

Sayılan özel sağlık kuruluşlarının görevlilerince yapılacak sorgulama neticesinde sağlık durumları (COVİD-19 salgınına ilişkin) uygun olanların hizmet verilmek üzere kabul edilmesine, karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanların ise kolluk kuvvetlerine/İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,

Yapıların inşası sırasında üretilen imalatların uygunluğuna yönelik denetim faaliyetlerini yürüten yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görevli çalışanlardan; görevlendirilen kişinin adı/soyadı, ikamet adresi ve görev yeri, görevli olacağı tarih ve saat aralığı, ile görevli olduğu iş/faaliyet türü, kullanılacak ulaşım vasıtası bilgilerinin yer alacağı ve kuruluşun amiri/üst yöneticisi tarafından onaylı ‘Görevlendirme Belgesi’ ibraz edenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verildi.