Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Kırşehir dahil 81 ilin ilkültürveturizmmüdürlüğüne konaklama tesislerindekontrollünormalleşme sürecigenelgesideğişikliği yazılı genelge gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İllerİdaresiGenelMüdürlüğü’ne, YerelYönetimlerGenelMüdürlüğü’ne, Kırşehir’in de dahil olduğu 81İlinKültürveTurizmMüdürlüğü’ne TürkiyeOtelcilerFederasyonu’na, TürkiyeOtelcilerBirliği’ne TürkiyeTurizmYatırımcılarıDerneği’ne 2020/6sırasayılıkonaklama tesislerindekontrollünormalleşme sürecigenelgesideğişikliği gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un adıyla Kırşehir KültürveTurizmMüdürlüğü’ne de gönderilen genelge de şunlar bildirildi:

“Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ kapsamına alınan Yeni

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde alınacak önlemler Bakanlığımızın 12/5/2020 tarihli ve 2020/6 Sıra Sayılı Genelgesi ile bu genelgede bazı değişiklikler ve ilaveler yapan 2/6/2020 tarihli ve 2020/9 Sıra Sayılı, 1/7/2020 tarihli ve 2020/14 Sıra Sayılı, 2/8/2020 tarihli ve 2020/15 Sıra Sayılı, 12/8/2020 tarihli ve 2020/16 Sıra Sayılı Genelgelerle belirlenmiştir. Sürece bağlı olarak karşılaşılan bazı durumlara yönelik olarak uygulamaya yön vermek üzere 1/7/2020 tarih ve 2020/14 Sıra Sayılı Genelgenin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değişmiştir;

“COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir

turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, Bakanlığımızdan belgeli olan veya olmayan, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması zorunludur.

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm

Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin 1/1/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarının yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,

sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan,

COVID-19 teşhisi konulan ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği

belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte

konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen

koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir.”