SGK Kırşehir İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, 7256 Sayılı Kanunla SGK alacaklarının yapılandırılması ve ödeme kolaylığı ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

“17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılması imkânı sağlanmıştır” diyen SGK Kırşehir İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, açıklamasına şöyle devam etti:

“2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kapsamında; anapara borçlarınız için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecektir. Güncellenmiş borcunuzu ilk taksit ödeme süresi sonu olan 01 Mart 2020 tarihine kadar peşin ödemeniz halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, iki taksitle 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeniz halinde iseYİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarında ise; anapara borcunun yüzde 50’si silinecek, kalanı Yİ-ÜFE ile güncellenecektir. Yapılandırılan borçlarınızı ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 veya 18 taksitte de ödeyebilirsiniz. Yapılandırmaya 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilirsiniz.

Bağ-Kur(4/b) sigortalılarımızın daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 01 Şubat 2021(31 Ocak 2021 hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacaktır. Hesaplanan tutarın 01 Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir. Ayrıca, 5510/60-g kapsamında GSS(Genel Sağlık Sigortası) sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31 Mart 2021 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına gelir testine başvurması halinde GSS prim borçları gelir testleri sonucuna göre güncellenecektir.

Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Gelir testi yaptırıp 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borçları bulunan sigortalılarımız GSS prim borcunun ana parasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecektir. Başvurularınızı e-Sigorta / e-devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapabileceğinizi, yapılandırmaya başvurulmaması halinde yasal takip süreci ile karşılaşacağınızı hatırlatmak isteriz. Kurumumuza borcu olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”