İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il özel idare genel sekreterleriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Eğitimi Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitimlerin mesleki bilgi ve birikimi paylaşmak, merkez yönetimle uyumu sağlamak açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu sayede hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin de arttığını dile getirdi.

Eğitimlerin bir diğer faydasının ise katılanların birbiriyle tanışması, ortak akıl ve genel istişareler ve güzel dostluklar kurmasında önem arz ettiğini ifade eden Bakan Soylu, “Bizim işlerimiz, insana hizmet işidir. Eğer bizler insani motivasyonlara sahip olmazsak, yaptığımız hizmetler de yeterli gayreti gösteremeyiz. Garip gurebayı dert edinemeyiz. Amacımız vatandaşımıza en kaliteli hizmetleri götürmektir. Bunun içinde gece gündüz demeden koşturuyoruz. Her türlü disiplinden (Mali ve İdari ) taviz vermeden gerçek ve öncelik sırasına göre verimliliği artırarak hizmet yapmak zorundayız” dedi.

3 gün süren eğitimde, genel istişareler, hizmet kalitesinin artırılması ve genel işleyiş gibi alanlarda kaliteli bir eğitim toplantısının gerçekleştiğini ifade eden Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz “Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun da teşrifleriyle görevdeki 51 il özel idaresi genel sekreteri arkadaşımızla eğitim vesilesiyle bir araya geldik. Çok verimli ve kaliteli bir eğitim semineri gerçekleştirildi. Çalışma ve programlarımızda ortaya çıkan aksaklık ve ihtiyaçları daha yakından anlayabilmek ve müdahale imkânları geliştirebilmek amacıyla düzenlenen eğitimde, kurumsal kapasite, personel yapısı, bütçe yönetimi ve genel işleyiş, etkin ve verimli bir yönetim anlayışını koordinasyon içerisinde sağlayabilmek konuları işlenmesi bizler için son derece önemli idi. Bu vesile ile bizleri bir araya getiren, Başta Sayın Bakanımız olmak üzere, bakanlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyorum” ifadesini kullandı.