Kırşehir, başarılı iller arasında yer aldı

Yükseköğretim Kurumu, Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu’nu açıkladı. Açıklamaya göre Kırşehir, başarılı iller arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 18 Mayıs Çarşamba günü resmi sitesinde Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu’nu açıkladı. YÖK’ün sitesinde yayımlanan rapora göre sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına bakıldığında, en başarılı iller batı bölgelerinde olduğu ve o illerin Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa olduğu bilgisine yer verildi.

Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu’nda 2021 yılında illere göre ikametgah ili ve farklı illere yerleşenlerin dağılımı (açıköğretim hariç) tablosunda

ikamet ili Kırşehir olanların sayısı 749, yüzdesi 33,6, Kırşehir’den farklı illere yerleşenlerin sayısı bin 477, yüzdesi 66,4, toplam 2 bin 226 olarak yer verildi.

Raporda 2021 yılında yerleşenlerin yerleştikleri illere göre dağılımı tablosunda (açıköğretim hariç),

Kırşehir’e yerleşen lisans sayı bin 299, yüzdesi 0,4, önlisans sayısı bin 740, yüzdesi 0,5, toplam sayı 3 bin 39, yüzdesi 0,4 olduğu bilgisine yer verildi.

Kırşehir başarılı iller arasında

Raporda illerin başarı sırası ortalamalarına göre dağılımı tablosunda (sınava giren aday üzerinden), Kırşehir’in verilerine TYT 1.125.059, SÖZ 447.890, SAY 429.874, EA 567.076, dil 47.188, ortalama 523.417 olarak yer verildi ve “Sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamasına bakıldığında, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa’nın en başarılı iller oldukları ve ortalama başarı sıralarının 520 binlerde olduğu görülmektedir. Şırnak, Ardahan, Artvin ve Hakkari’nin en başarısız iller oldukları ve ortalama başarı sıralamalarının 614-628 binlerde olduğu görülmektedir. En başarılı iller ile en başarısız iller arasında 100 bin ortalama başarı sıralaması farkı görülmektedir” açıklamasını paylaşıldı.

Kırşehir’e 7 engelli aday yerleşti

2021 yılında Kırşehir’e bedensel engelli 2, görme engelli 2, işitme engelli 3 olmak üzere toplam 7 engelli aday yerleşti.

Kırşehir’de ikamet eden öğrencilerin yerleştikleri illere göre dağılımı hakkında ayrıca şu bilgiye yer verildi:

Kırşehir’de ikamet edenlerin yerleştikleri farklı illerin toplam sayısı 77.

Kırşehir’de ikamet edip herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen toplam 2 bin 202 öğrenci vardır. En çok öğrencinin yerleştiği 10 il şu şekildedir;

Kırşehir 749, Ankara 254, İstanbul 112, Kayseri 104, Kırıkkale 84, Konya 60, Nevşehir 59, İzmir 59, Yozgat 54, Antalya 35.

 

Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu’nun genel değerlendirme bölümünde ise şu bilgiler paylaşıldı:

Bu raporda, 2021 YKS’ye başvuran 2.592.390 aday arasından yerleşen 815.365 adayın ikamet ettikleri yer ve yerleştirme verileri kullanılarak Türkiye geneli, bölge ve il bazlı ayrıntılı analizler yapılmış ve çeşitli şekillerde görselleştirilmiştir. Yapılan bu analizler neticesinde dikkat çeken bazı genel gözlemleri şu şekilde ifade edebiliriz:

Yerleşen öğrencilerin yüzde 83,6’sı bir devlet, yüzde 15,4’ü ise bir vakıf yükseköğretim kurumuna yerleşmiştir. 2020-2021 öğretim yılı verilerine göre, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin tüm yükseköğretim sistemi içerisindeki payı yüzde 7,7’dir (YÖK, 2021). Mevcut yerleşme eğilimlerinin devam etmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumlarındaki toplam öğrenci oranının önümüzdeki yıllarda artması muhtemeldir. Açıköğretim hariç yerleşen toplam 688 bin 717 öğrencinin yarısından çoğu (yüzde 54,9) ilk üç tercihinden birine yerleşmiştir. Açıköğretim hariç yerleşenlerin yarısı, Marmara (yüzde 31,1) ve İç Anadolu (yüzde 20,6) bölgelerindeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşmişlerdir. Açıköğretim hariç yerleşen öğrencilerin dağılımı ile Türkiye nüfusunun dağılımı arasında önemli farklılıklar vardır. Sözgelimi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u Güneydoğu bölgesinde ikamet etmekte iken (TÜİK, 2022), 2021 YKS sonucuna göre yerleşenlerin sadece yüzde 4,9’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yerleşmiştir. Öte yandan, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine ev sahipliği yaparken, 2021 YKS sonucuna göre yerleşenlerin yüzde 20,6’sı bu bölgeye yerleşmiştir. Açıköğretim hariç yerleşenlerin ikametgah bölgesinde kalma oranı en yüksek bölge, Marmara, en düşük bölge ise Güneydoğu Anadolu’dur. Marmara Bölgesi’ndeki her dört öğrenciden üçü (yüzde 73,8) Marmara’da kalmayı tercih etmiştir. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki şehirler nüfus yoğunluğu, yükseköğretim kurum sayısının çokluğu ve genel olarak daha fazla kalkınmış olmanın avantajlarını kullanmaktadır. Görece dezavantajlı olan Güneydoğu Bölgesi’nde kalma oranı düşüktür. Burada dikkat çeken bir diğer husus, görece daha avantajlı olan Akdeniz bölgesinde de kalma oranının nispeten düşüklüğüdür. Lisans programlarına yerleşenlere bakıldığında Akdeniz Bölgesi’nde yerleşenlerin yüzde 33,5’ü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yerleşenlerin yüzde 31,5’i bölgelerinde kalmıştır. Nüfusu dikkate alındığında Akdeniz bölgesindeki kurum sayısı nispeten düşük görünmektedir. Açıköğretim hariç yerleşenlerin ikametgah ili ve farklı illere dağılımı incelendiğinde ise, İstanbul’un yüzde 67,5 ile kendi ilinde kalma oranının en yüksek il olduğu görülmektedir. Buna göre, 2021 YKS sonucunda İstanbul’dan bir yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin üçte ikisi İstanbul’da kalmayı tercih etmiştir. Erzurum, Ankara, Sivas, Konya ve Elazığ illerinde de yerleşenlerin yüzde 50’den fazlası kendi illerinde kalmayı tercih etmiştir. Öte yandan, Ordu, Hakkari, Osmaniye, Şırnak, Sinop, Mardin ve Manisa gibi illerde öğrencilerin yüzde 80’inden fazlası ikametgahı dışında bir ile gitmiştir.

Yerleşenlerin yerleştikleri illere göre dağılımına bakıldığında, yerleşen her üç öğrenciden biri Türkiye’nin üç büyük kentine (İstanbul, Ankara ve İzmir) yerleşmiştir.

Sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına bakıldığında, doğu ve batı arasında bir ayrım göze çarpmaktadır. En başarılı iller batı bölgelerindedir (Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa), en başarısız iller ise doğu bölgelerindedir (Şırnak, Ardahan, Artvin ve Hakkari).

Akdeniz bölgesinde ikamet edenlerin yüzde 44,05’inin Akdeniz Bölgesi’ne, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet edenlerin yüzde 54,02’inin Doğu Anadolu Bölgesi’ne, Ege Bölgesi’nde ikamet edenlerin yüzde 56,67’si Ege Bölgesi’ne, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet edenlerin yüzde 37,85’inin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne, İç Anadolu Bölgesinde ikamet edenlerin yüzde 67,09’unun İç Anadolu Bölgesi’ne, Karadeniz Bölgesi’nde ikamet edenlerin yüzde 54,17’sinin Karadeniz Bölgesi’ne, Marmara Bölgesi’nde ikamet edenlerin yüzde 73,83’ünün Marmara Bölgesi’ne yerleştiği görülmüştür. Buna göre, kendi bölgesinde kalma oranı en yüksek bölge Marmara, en düşük bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Erkek ve kadın öğrencilerin yerleştikleri illere göre dağılımına bakıldığında, her bir il için gelen ve giden kadın ve erkek öğrencilerin dağılımları arasında ufak farklılıklar görülmektedir. Ancak genel olarak kadın erkeklerin dağılımları arasında benzerlik daha fazla dikkat çekmektedir. Örneğin, Ayfonkarahisar’a yerleşen kadın öğrenciler ağırlıklı olarak Ege, Akdeniz ve Marmara’dan gelmiştir; erkek öğrenciler için de benzer bir durum vardır. Benzer şekilde, Aksaray’a yerleşen kadın öğrenciler ağırlıklı olarak Aksaray, Konya, Adana, Ankara, Niğde ve Mersin gibi illerden gelmiştir; erkek öğrenciler için de benzer bir durum vardır. Bazı illerde kadınlar lehine bir dağılım da gözlenmiştir. Örneğin, İzmir’den Artvin’e yerleşen erkek öğrenci sayısı 9 iken kadın öğrenci sayısı 26’dır. Bu bulgular, yükseköğretimde son yıllarda yaşanan genişlemeyle birlikte kadınların yükseköğretim imkanlarından daha fazla faydalandıkları yönündeki tespitleri (Özer, 2021) destekler mahiyettedir.

İl bazlı bakıldığında, illerin öğrenci çekmesi ve göndermesi arasında farklılaşmalar dikkat çekmektedir. Sözgelimi, 4 bin 870 kişi yükseköğretim için Trabzon’a gelirken, Trabzon’dan 4 bin 889 kişi yükseköğretim için başka illere gitmiştir. Öte yandan, bin 324 kişi Şanlıurfa’ya yükseköğretim için gelirken, 10 bin 55 kişi Şanlıurfa’dan yükseköğretim için ayrılarak başka illere gitmiştir.

Her bir il için söz konusu ilin kendisini önemli oranda beslediği görülmektedir. Bununla birlikte, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanında söz konusu ile yakın büyükşehirlere bir yönelim dikkat çekmektedir. Burada ilginç olan husus, büyükşehirlerin sadece çekim merkezi olmakla kalmayıp başta kendi çevrelerindeki iller olmak üzere hemen tüm illeri beslemeleridir. Sözgelimi, Ankara, çevresindeki illerden öğrenci çekmekle kalmamakta, çevre illeri önemli ölçüde beslemektedir. Hatta bazı iller için Ankara’ya gelen öğrenci sayısı, Ankara’dan o ile giden öğrenci sayısından azdır. Örneğin, Kırıkkale’den Ankara’ya 367 öğrenci gelmiştir, Ankara’dan Kırıkkale’ye ise 2 bin 953 öğrenci gelmiştir. Benzer şekilde, Konya’dan Ankara’ya bin 350 öğrenci gelmiştir, Ankara’dan Konya’ya ise bin 878 öğrenci gelmiştir. Başka bir örnek olarak, Tekirdağ’dan İstanbul’a bin 561 öğrenci gelmiştir, İstanbul’dan Tekirdağ’a ise bin 965 öğrenci gelmiştir. Özetle nüfus avantajı olan büyükşehirler hem kendilerini beslemekte hem de “taşarak” çevrelerindeki illeri beslemektedirler. BURCU ÖZTÜRK

 

 

23 May 2022 - 14:12 - Yaşam --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Umut Haber Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi