EĞİTMEN ARANIYOR

Kırşehir’deki Deneyap Teknoloji Atölyesi için eğitmenler aranıyor.

Kırşehir’de ve bazı illerde Deneyap Teknoloji Atölyeleri için eğitmen alımı yapılacak.

Eğitmen alımı için Kırşehir Gençlik Merkezleri, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri Eğitmenlerini arıyor! Tasarım ve üretim, robotik ve kodlama alanlarında gençlerin eğitiminde rol oynamak isteyen eğitmenlerimizin başvurularını bekliyoruz. Son başvuru 1 Ağustos 2022” açıklamasını yaptı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri için eğitmen aranan iller şöyle açıklandı:

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

 

Tasarım ve Üretim / Robotik ve Kodlama süreç takvimi şöyle:

Başvuru süreci bitişi 1 Ağustos 2022. Ön elemeyi geçen adayların ilanı 2 Ağustos 2022, teknik değerlendirme aşaması 4 Ağustos 2022, telafi TDS 6 Ağustos 2022, TDS sonuçları 9 Ağustos 2022, yetkinlik bazlı değerlendirme 9-11 Ağustos 2022, yüz yüze değerlendirme aşaması 13-20 Ağustos 2022, yüz yüze değerlendirme sonuçlarının açıklanması 23-24 Ağustos 2022.

Deneyap Türkiye Tasarım ve Üretim Eğitmenliği başvuru - belirleme şartnamesi https://www.deneyapturkiye.org/ adresinde şöyle açıklandı:

Deneyap Türkiye Projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak dört kurumun iş birliği ile 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen olmak isteyen adayların Deneyap Türkiye Eğitmen Komisyonu tarafından belirlenen başvuru süreçlerinin tamamını başarıyla geçmesi beklenir.

Eğitmenlik Belirleme Süreçleri Eğitmenlik belirleme süreçleri 5 aşamadan oluşmaktadır.

Ön Değerlendirme; Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen olmak isteyen adaylar, www.deneyapturkiye.org üzerinden eğitmenlik başvurusu duyurusunu takip ederler. Duyurunun ardından, adayların T3 Vakfı KYS sistemi üzerinden eğitmenlik başvuru formunu doldurmaları beklenir. Eğitmenlik Başvuru Formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmak adayın sorumluluğundadır. Kendilerine ait bilgileri doğru ve eksiksiz tamamlayan adaylar, ön değerlendirmeye alınırlar. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda, uygun bulunan adaylar bir sonraki değerlendirme aşamasına geçiş yaparlar. Başvuru formunda aday eğitmenlerden aşağıdaki alanları doldurmaları beklenir. Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, meslek bilgileri (mezun ise), yarışmalar (teknoloji yarışmaları vb.), projeler (dahil olduğu, yürüttüğü projeler), sertifikalar. Bunlara ek olarak eğitmen adaylarından yüzlerinin belirgin olduğu bir fotoğraflarının bulunduğu, kendilerine dair daha detaylı bilgilerin (iş deneyimleri gibi) olduğu öz geçmişlerini (CV) yüklemeleri beklenir. Tüm başvuru sürecinde; süreci takip etmek, formda istenilen bilgileri zamanında doğru ve eksiksiz olarak doldurmak ve gönderilen e-postaları takip etmek adayın sorumluluğundadır.

Teknik Değerlendirme; Eğitmen adayının seçmiş olduğu alanda eğitim verebilmesi için gerekli ön koşul konularda, bilgi ve becerilerini ölçebilmek için hazırlanmış farklı seviyelerdeki soruların bulunduğu aşamadır. Aday, formun doldurulması için belirtilen gün ve saatte başvuru yaptığı sistem üzerinden kendisine atanan teknik değerlendirme formunu verilen zaman dilimi içerisinde doldurmakla yükümlüdür. Adaylar, alan yetkinliğine göre bir eğitim alanı ya da birden fazla eğitim alanı seçebilir. Adayların seçtiği her eğitim alanı ile ilgili başvuruları, sisteme farklı teknik değerlendirme formu olarak atanır.

Yetkinlik Bazlı Değerlendirme; Teknik değerlendirme aşamasında başarılı bulunan tüm adaylar, yetkinlik bazlı değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Bu değerlendirme aşamasında adaylar pedagojik açıdan değerlendirilecek olup atanan form, eğitim alanına göre değişiklik gösterebilmektedir. Adayların, belirtilen zaman dilimi içerisinde formu doldurup göndermeleri beklenir. Bu aşamada istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz girmek adayın sorumluluğundadır.

Yüz Yüze Değerlendirme (Mülakat); Yetkinlik bazlı değerlendirme sonucunda, başvuru bilgileri güçlü bulunan eğitmen adayları yüz yüze değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Mülakat, ildeki atölyelerde fiziksel olarak veya çevrim içi platformlarda gerçekleştirilebilir. Deneyap Türkiye Eğitmen Komisyonu tarafından belirlenen mülakat süreci hakkında adaylara e-posta iletilerek bilgilendirme yapılır. Mülakat sürecinde adayın kişisel özellikleri ve vermesi planlanan eğitim hakkındaki teknik bilgi birikimi değerlendirilir. Mülakat değerlendirmesi sonucunda eğitmen eğitimini almak için yeterli hazır-bulunuşluğu bulunan adaylar eğitime katılmaya hak kazanırlar. Başvurmuş oldukları eğitim programının eğitmen eğitimi tarihleri, adaylara e-posta aracılığıyla bildirilecektir.

Eğitmen Eğitimi; Eğitmen Eğitimleri, müfredat ve ders içerikleriyle paralel olarak hazırlanan Pedagojik Alan Bilgisi ve Uygulamalı Teknik Eğitimler olmak üzere 2 bölüme ayrılır. Eğitmen eğitimlerine katılarak başarıyla tamamlayan adaylar, nihai eğitmen olmak üzere belirlenir ve ildeki ilgili Deneyap Teknoloji Atölyesine atanarak eğitim vermeye başlar. Adayların eğitmenlik yapabilmeleri için eğitmen eğitimi dahil olmak üzere tüm aşamaları tamamlaması gerekir. Herhangi bir aşamayı eksik bırakan adaylar eğitmen olamamaktadır. Eğitmen eğitimi ücretsizdir. Eğitmen eğitimi, ilgili eğitim içeriğinin gerektirdiği duruma göre ilinizdeki Deneyap atölyelerinde ya da il dışındaki bir eğitim merkezinde kamp olarak ya da çevrim içi platformda gerçekleşmektedir. Eğitmen adayları, eğitim esnasında ve sonrasında eğitimi veren kişilerce değerlendirilir. Eğitmen eğitimine katılan adayların, nihai eğitmen olarak belirlenmesi eğitim esnasındaki performansına bağlı olarak değişebilir. Eğitmen Eğitimine dahil olmayı kabul eden eğitmen adayları; en az 1 eğitim boyunca, en az 1 sınıfın sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, eğitmen adaylarından ders sonu değerlendirme yöntemi olarak uygulanan proje çalışmaları için öğrencilere rehberlik etmeleri beklenir. 1 sınıfın haftalık eğitim seansı, hafta sonu yarım güne tekabül etmektedir. (Örneğin, cumartesi günü 09.00 – 13.00 arası.) Eğitmen Eğitimi sonucunda nihai eğitmen olarak belirlenen adaylarla belirlenen şartlar doğrultusunda eğitimi tamamlamaları konusunda sözleşme imzalanır.

Eğitim Verme Süreci; Tasarım ve Üretim eğitimi, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yüz yüze olarak Cumartesi ve Pazar günleri öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 4 seans olarak verilir. Her bir ders için eğitim süreci değişmektedir. 1 eğitim süreci proje haftaları dahil ortalama 10 -15 hafta sürmektedir. Her Deneyap Teknoloji Atölyesinde 2 eğitmen bulunması hedeflenmektedir. Eğitmenlerin dersi iş birliği halinde yürütmeleri beklenmektedir. Her eğitmenden kendi atölyesini ve öğrencilerini eğitim süreci boyunca sahiplenmesi beklenir.

Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikteki olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları, pandemi vb. haller nedeni ile gerçekleşecek eğitim günlerindeki ve süresindeki düzenlemeler komisyon tarafından yapılarak eğitmenlere bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitmen ücretleri, verilen eğitim için saat bazlı olarak verilmektedir. Eğitim başlangıcından önce imzalanan sözleşme doğrultusunda devamlılık sağlamayan veya mücbir bir sebep belirtmeksizin eğitimi bırakan eğitmenler Deneyap Türkiye projesinde bir daha eğitmenlik yapamayacak şekilde eğitmenlikten uzaklaştırılır.

Eğitim Başlıklarına Göre Başvuru Kriterleri; Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek eğitimler teorik ve proje tabanlı uygulama eğitimlerini kapsamaktadır. Başvuru esnasında, adayın kendini en yetkin hissettiği alanlar için başvuruda bulunması eğitmenlik şansını artıracaktır. Aşağıda Tasarım ve Üretim eğitimi için adaylarda bulunması gereken teknik önbilgi ve beceriler ifade edilmiştir. Adayların başvuruda bulunurken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları beklenir.

Tasarım ve Üretim Eğitim Alanına İlişkin Teknik Bilgiler; Tasarım odaklı düşünme yöntemleri, boyutlu tasarım uygulamaları, talaşlı imalat yöntemleri, malzeme bilimi.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Yukarıda belirtilen eğitim alanına ilişkin teknik bilgilerde yetkinliği olan lisans ya da lisansüstü öğrencileri, mezunları, çalışanlar veya bu alanda proje yapmış tüm adaylar Tasarım ve Üretim eğitimi için eğitmenlik başvurusunda bulunabilirler. MEHMET EMİN TURPÇU

 

11 Tem 2022 - 12:37 - Gündem --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Umut Haber Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi