38 sözleşmeli personel alınacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne (KAEÜ) 38 sözleşmeli personel alınacak.

Yeni Türkiye’nin yenilikçi üniversitesi olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, üniversitede istihdam etmesi için personel alımı yapacağını açıkladı.

38 personelin alınacağını bildiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, resmi sitesinde “Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında toplam 38 (otuzsekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların sadece bir kadroya müracaat etmeleri gerekmekte olup, birden fazla kadroya başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. İlana son başvuru tarihi 01 Ağustos 2022 mesai bitimidir. Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) yapılacaktır” açıklamasını paylaştı:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, resmi sitesinde yayımladığı sözleşmeli personel alım ilanında şu bilgilere yer verdi:

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru takvimi, başvuru adresi ve iletişim bilgileri; Başvuru takvimi; Başvuru başlangıç tarihi 18 Temmuz 2022. Son başvuru tarihi 01 Ağustos 2022 (mesai bitimi). Ön değerlendirme sonuç ilan tarihi 08 Ağustos 2022. Nihai değerlendirme sonuç ilan tarihi 15 Ağustos.2022. Kazanan adayların evrak teslim tarihleri 16 Ağustos 2022 - 22 Ağustos 2022. Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.

İlan edilen pozisyonlar, öğrenim ve alınacak kişi sayısı şöyle:

Diyetisyen öğrenim lisans 1 kişi, mühendis öğrenim lisans 1 kişi, büro personeli öğrenim lisans 2 kişi, büro personeli öğrenim lisans 1 kişi, büro personeli öğrenim önlisans 1 kişi, büro personeli öğrenim ortaöğretim 1 kişi, koruma ve güvenlik görevlisi öğrenim lisans 5 kişi (erkek), koruma ve güvenlik görevlisi öğrenim önlisans 5 kişi (erkek), koruma ve güvenlik görevlisi öğrenim ortaöğretim 5 kişi (erkek), destek personeli öğrenim ortaöğretim 13 kişi (erkek), destek personeli öğrenim ortaöğretim 3 kişi ( kadın).

Başvuruya ve atamaya ilişkin açıklamalar; Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler; sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler; Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir), 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 1 (bir) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır), diploma veya mezun belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.), nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve nüfus cüzdan sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.), askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)(E-devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.), adli sicil belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.), koruma ve güvenlik görevlisi için; geçerli ‘Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı’nın aslı veya onaylı örneği, koruma ve güvenlik görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.), sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir SGK Hizmet Döküm Cetveli.

Puan sıralaması esasına göre yerleştirme yapılacak

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ‘Yeniden İşe Alınma’ başlıklı Ek 1’inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; ‘Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.’ hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Adaylar sadece 1 ilana başvurabilecek

Diğer açıklamalar ve önemli hususlar; Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Destek personeli (temizlik) görev tanımı ve açıklamalar; Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak, pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri silmek, temizlemek, günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektanlı bir malzeme ile yıkamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek, pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak, tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak, malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini Üniversitemiz ‘Temizlik Personeli Görev, Yetki ve Sorumluluklarına’ göre yapmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim ve ot biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı ile temizliği, budama, sulama işlemlerini yürütmek, görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak, mutfak hizmetlerini yürütmek (ön hazırlık, temizlik, bulaşık yıkama hizmetleri vb.) görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

 

20 Tem 2022 - 13:07 - Gündem --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Umut Haber Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi