Özel yarışma sınavı ile mali hizmetler uzman sınavı alınacak

Türkiye genelinde 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacak.

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile Türkiye genelinde 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (yaptırılacak yazılı sınav ve ardından da bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla mali hizmetler uzman yardımcısı alınacak. Türkiye genelinde alınacak mali hizmetler uzman yardımcısının sayısı 400 olarak belirlendi. Bu 400 mali hizmetler uzman yardımcısının 2’si Kırşehir’e alınacak. Kırşehir’de alınacak kurumlar ve sayıları şöyle:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 1, Kırşehir İl Özel İdaresi 1.

Sınava ön başvurular 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacak. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak ve ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Yazılı sınav 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da düzenlenecek.

Malî hizmetler uzman yardımcılığı özel yarışma sınavı duyurusunda “Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların ait olduğu idarelerin listesi ile malî hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Bakanlığın resmî internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr/) yer almaktadır” ifadesine yer verildi.

Sınav başvuru şartları şöyle:

Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar), ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak. Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında veya mobil uygulamalarında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.

Sınava ön başvurular, 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 400 kadro ve pozisyonun yirmi katı aday (8000 aday) KPSSP48 puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü 22 Kasım 2022 tarihi olacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinden önce ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

Sınav Ankara’da yapılacak

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 10.15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav şekli; Sınavda adaylara, her bir konu grubu itibarıyla 15’er soru olmak üzere toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

İktisat: Makro iktisat ve mikro iktisat, uluslararası iktisat, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

Maliye: Kamu maliyesi (kamu gelirleri, kamu harcamaları, bütçe, kamu borçları), maliye politikası, Türk vergi sisteminin genel esasları.

Hukuk: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel hükümler-idari yargı), ceza hukuku (genel hükümler), borçlar hukuku, medeni hukuk (aile hukuku hariç), icra ve iflas hukuku (genel hükümler).

Muhasebe: Genel muhasebe, malî analiz ve raporlama.

Bin 600 aday sözlü sınava çağrılacak

Yazılı sınavın değerlendirilmesi, Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınacak (400) kadro ve pozisyonun dört katı (1600) aday Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1600 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi; Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sözlü Sınav Başvuru Formunu doldurmaları zorunludur. Sözlü sınav, adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır. Sözlü sınavda başarılı olanlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sınav sonucunun değerlendirilmesi, tercih ve yerleştirme; Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır. ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar. Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler. Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro ve pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ile diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.  MEHMET EMİN TURPÇU

29 Ağu 2022 - 11:38 - Yaşam --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Umut Haber Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi