Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı Semineri verildi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve uzaktan eğitim hakkında kapsamlı bilgiye sahip olabilmeleri amacıyla 1 Ekim Perşembe günü Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı isimli çevrimiçi webinar online seminer düzenlendi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi webinar online seminere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanları ile Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelleri katıldı.

Rektör Karakaya: “Senatomuz uzaktan eğitimi kalite güvence sistemi içerisine aldı”

Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı Semineri’nin açılış konuşmasını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yaptı. Her şartın bir imkân doğurduğunu anlatan Rektör Karakaya, bu tip çevrimiçi webinarların pandemi günlerinde yolumuza ışık tutması açısından faydalı olacağına inandığını söyledi. Kalite güvence sistemimiz ile uzaktan eğitimin bir ivme yakaladığına değinen Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu’nda aldıkları kararla uzaktan eğitimi kalite güvence sistemi içerisine dâhil ettiklerini kaydetti. Bu şekilde uzaktan eğitimin artı ve eksilerini hesaplayacak duruma geleceklerini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, seminerin faydalı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Aydın: “Yüz yüze eğitim bir performans sanatıyken uzaktan eğitim bir tasarım sanatıdır”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın açılış konuşmasının ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı adlı sunumunu yaptı. Uzaktan eğitim sürecini değerlendiren Aydın, uzaktan yapılan eğitimlerde içinde yaşadığımız salgının getirdiği olumsuz psikolojiyi düşünerek öğreticilerin en büyük amacının öğretimi kolaylaştırmak olması gerektiğini ifade etti. Yüz yüze eğitimin bir performans sanatıyken uzaktan eğitimin bir tasarım sanatı olduğunu belirten Aydın, teknolojiyle zenginleştirilmiş bir eğitimin öğrencilerin derse olan motivasyonunu artıracağını ve derse olan ilgilerinin canlı tutulacağının altını çizdi. Korona salgını sonrası yine yüz yüze, teknolojiyle zenginleştirilmiş ve hibrit eğitimin önemli olacağını değerlendiren Aydın, harmanlanmış (blended) ve uzaktan (distance) eğitiminde pandemi sonrası eğitimde önemli bir yer tutacağını sözlerine ekledi.

Aydın: “Öğrencileri yeterliliğe ulaştırmak en önemli görevimiz”

Öğrenme amaçlarına dayanan her modüle standart bir plan hazırlamak gerektiğine değinen Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, planların çok açık ve net yönlendirmeler içermesi gerektiğini söyledi. Öğrencileri yeterliliğe ulaştırmanın en önemli görev olduğunu anlatan Aydın, temel yeterliliklerin kazandırılması gerektiğinin altını çizdi. Tasarım stratejileri, ders yapısı, açıklayıcı ve keşfedici sistemler, ölçme ve değerlendirme için öneriler gibi uzaktan eğitimin temel dinamiklerine yönelik bilgilendirmeler yapan ve sunum esnasında canlı anketlerle geri dönütler sağlayan Aydın, uzaktan öğreten olmak için öncelikle uzaktan öğrenen olmakgerektiğine dikkat çekti.

Çevrimiçi webinar semineri katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, etkili uzaktan eğitim ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Acil durum uzaktan eğitimi / uzaktan erişimli eğitim; Temel amacı sürdürülebilir bir öğrenme ekosistemi oluşturmaktan çok kriz durumlarında öğretimin devam etmesi için öğrencilerin öğrenme malzemelerine, etkinliklerine ve öğretim üyelerini hızlı erişim olan kriz durumunun bitmesiyle geri dönülecek olan yüz yüze harmanlanmış ya da hibrit öğretimin alternatif sunum biçimi.

(Uzaktan) eğitimin özü etkileşim ve aktif öğrenci; Mekan, zaman ve hızesnekliği, iletişim araçları, yeterlik ve öğrenci odaklı.

(Uzaktan) eğitimin özü öğrenen-öğreten; öğrenen-öğrenen, öğrenen-içerik, öğrenenin kendiyle.

Sunum Modelleri; Kendi hızında (Self-paced); Öğrenen-İçerik, İleri ya da geleneksel teknoloji, izleme (Monitoring), talebe bağlı (On-demand) destek.

Rehber Gözetimli (Guided); Öğrenen-İçerik (-Öğrenen), rehberlik (Guidance), zamanında (on-time) destek.

Yoğun Etkileşimli (Intensive Interaction); Öğrenen-öğreten, öğrenen-öğrenen, koçluk (mentoring), sürekli destek.

Ders yapısı; Öğrenme amaçlarına (yeterliklere) dayalı modüler yapı. Her modülde standart plan (süreçler) (Büyük sürpriz olmamalı). Planlar öğrencilerin gerçekleştireceği etkinlikler ya da görevler içermelidir. (okumak, seyretmek, cevaplamak, yapmak, yayınlamak, vb). Yalnız öğrenci. Yönlendirme ihtiyacı. Planlar ÇOK AÇIK VE NET yönlendirmeler içermeli. Yönlendirmelere farklı biçimlerde erişilebilmeli (ses, video, metin). Canlı dersler ile eşzamansız etkinlikler dengeli olmalı.

Ders izlencesi (Syllabus); Öğrenme amaçları (yeterlikler: bilgi, beceri, alışkanlık, tutum). Ders planı. Ölçme-değerlendirme. Kurallar ve öneriler.

Ölçme-Değerlendirme için öneriler 1; Öğrencilerin gelişimine odaklanmak (ör: sınav yerine kısa sınavlar), geribildirim sistemi, öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi de, çok net kurallar konulmalı ve açık biçimde sunulmalı (geribildirim mesajlarındaki yapı, kelime sayısı, son tarih ve saat, vb.), kaliteye odaklanılmalı.

Ölçme-Değerlendirme için öneriler 2; Bir ya da iki ölçme-değerlendirme aracından/yönteminden farklı ağırlıklarla yararlanılmalı, etkinliklere (eşzamanlı, eşzamansız) katılım, ödevler, tartışmalar (sıklık ve kalite), kısa sınavlar, portfolyo, öğrenci sunumları, dijital poster, yansıtma etkinlikleri.

Sınavlar için öneriler 1; Mümkünse açık kitap türü sınav benimsenmeli. Üst düzey düşünme, bilgiyi uygulama gerektiren sorular sorun (oluşturma, değerlendirme, analiz etme, uygulama). Örnek olay çözümleri, problem çözme, örnek sunma, kendi yorumlarını paylaşma, farklı, düşünme biçimlerini, bakış açılarını karşılaştırma, deneme ve sonuçları raporlama, vb. sorular sorulabilir. İntihal programları (iThenticate, Turnitin, vb) kullanılmalı ancak öğrenciler önceden intihal için standartlar ve cezalar konularında bilgilendirilmeli. Zamanlı olmalı, Eve sınavlar da yararlı olabilir.

Sınavlar için öneriler 2; Sisteme çok sayıda soru girilmeli. Her öğrenci için farklı sorular ve seçenekler gelmeli. Yalnız bir türde soru sorulmamalı (çoktan seçme, boşluk doldurma, eşleştirme, kısa cevap, doğru-yanlış, vb). Çoktan seçmeli yerine boşluk doldurmalı sorular tercih edilmeli. Ekranda tek soru olmalı. Zaman sınırı olmalı. Yüz yüze zamandan biraz fazla zaman verilmeli. İki kez girmeye izin verilmeli. Kurallar ve yönlendirmeler sınav öncesinde verilmeli. Etik kurallar hatırlatılmalı ve gerekirse onay istenmeli.

Performans gerektiren sınavlara öneriler; Eşzamanlı oturumlar, Performansların videolu/sesli kayıtları, Sanal ya da uzaktan erişimli laboratuvar kayıtları.

Eşzamanlı oturumlarda katılımı nasıl arttıralım?

Eşzamanlı oturumlar için öneriler 1; Öncesinde planınız olsun. Kısa oturumlar (30-90 dk.). Açık kurallar oluşturup öncesinde öğrencilere net biçimde aktarın. İnternet bağlantınızı, kamera ve mikrofonunuzu kontrol edin. Kullandığınız araçların neler yapabildiğini keşfedin, yeni uygulamalardan çekinmeyin. Önceden, paylaşacağınız dosya ya da ekranları açın. Mümkünse tüm ekranınızı değil sadece ilgili pencereyi paylaşın.

Eşzamanlı oturumlar için öneriler 2; Sadece ders anlatımı yapmayın. Kısa anlatımlar tamam ama öğrencilerin bilişsel olarak katılmaları sağlanmalı (soru-cevap, anket, vb.). Tartışma ve münazaralar, soru-cevap, performans sergileme ve geribildirim verme, öğrenci sunumları, uzmanlarla oturumlar, vb. Web 2.0 araçlarından yararlanın. Görsel kullanın ama ekrandaki metinleri okumayın. Öğrencileri, video ve ses paylaşımı konusunda hazır olmaları için uyarın. Öğrenen-öğrenen iletişimine izin verin. Alternatif bir iletişim kanalınız olsun. Oturumları kaydedin ve kolayca erişilebilecek biçimde paylaşın.

Eşzamanlı oturumlar için öneriler 3; Yalnız eşzamanlı etkinliklere dayalı bir öğretim süreci planlamayın. Eşzamansız etkinlikler çok daha etkili olabilir.

Özetle; Kısa ve planlı etkinlikler, önceden kuralları paylaşma, öğrencilerin aktif katılımını sağlama, video ve sesli katılımı sağlama.

05 Eki 2020 - 00:57 - Eğitim --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.