Fotoğraf tutkunları bu yarışmayı kaçırmayın

Kırşehir’deki fotoğraf tutkunları bu yarışmayı kaçırmayın!

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, resmi sitesinde Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması’nın düzenleneceğini duyurdu. Yarışma T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Yarışma Özel Çevre Koruma Bölgeleri hakkında farkındalık sağlamak ve ülkemizin bu eşsiz miraslarını tanıtma faaliyeti amacıyla düzenleniyor.

Kırşehir’de yarışmaya başvuruda bulunacaklar, başvurular 28 Haziran’da sona erecek ve yarışmada 1. olana 15 bin TL, 2. olana 10 bin TL, üçüncü olana ise 5 bin TL para ödülü verilecek.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, resmi sitesinde yayınlanan Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması’nın şartnamesi şöyle:

İş Tanımı; Bakanlığımız görev alanlarından olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri hakkında farkındalık sağlamak ve ülkemizin bu eşsiz miraslarını tanıtma faaliyeti kapsamında ‘Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesine yönelik her türlü iş ve hizmet, işbu şartnamenin iş tanımını oluşturmaktadır.

İşin Konusu: Bakanlığımız görev alanlarından olan Özel Çevre Koruma Bölgelerinin fauna ve florasının görsel olarak tanıtılması ve bu konuda fotoğraf arşivi oluşturmak amacıyla "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesini kapsamaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin bilgilerine ve konumlarına https://tvk.csb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Özel çevre koruma bölgeleri; Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi, Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi.

Yarışma Kategori/Bölümleri; Geniş Açı; Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki fauna, flora ve habitat görselini oluşturan geniş açı kadrajlı görselleri ifade etmektedir.

Drone Çekimleri; Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek fauna, flora ve habitatın drone ile çekilmiş görsellerini ifade etmektedir.

Sualtı; Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki kıyısal ve denizel alandaki denizel fauna ve florayı teşkil eden görüntülerini ifade etmektedir.

En fazla 3 eserle katılım olabilecek

Yarışma koşulları; Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Özel Çevre Koruma Bölgeleri sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur. Yarışmacılar istedikleri herhangi bir kategoride en fazla 3(üç) eserle yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışma; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son katılım tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde fotoğraflarıyla birlikte siteye yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.

Fotoğraf yarışması web sitesine (http://www.csbfotografyarismasi.com) yüklenen fotoğraflar SRGB, RGB renk modunda JPEG formatında ve kısa kenarı 3000 pikselden az olmamalıdır. Görseller JPG/JPEG ve 10-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmiş olacak ve dosya büyüklüğü 10 MB’ı geçmeyecektir. EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden idare sorumlu değildir. İdare; ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Ödül alan eserler sosyal medyada yayınlanacak

Telif (Kullanım) Hakkı; Yarışmada ödül (derece ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı idareye ait olacaktır. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan idare ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve/veya eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için idareye izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için idareden ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar idarenin web sitelerinde , aynı zamanda idareye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) ve her türlü dijital medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilecektir.

1.’ye 15 bin TL ödül

Ödüller; Her bir kategoride (Geniş Açı, Drone, Sualtı) birincilik ödülü 15.000,00 TL, ikincilik ödülü 10.000,00 TL, üçüncülük ödülü 5.000,00 TL.

Yarışma takvimi; Yarışmanın başlangıç tarihi 27 Nisan 2021. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2021. Jüri toplantı tarihi 05 Temmuz 2021. Sonuç bildirim tarihi 19 Temmuz 2021. Sergi ve ödül töreni yer ve saat; Korona virüs salgını seyrine göre yarışma web sitesinde duyurulacaktır.

03 Haz 2021 - 13:52 Kirşehir- Yaşam --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.