Yatırım vatandaştan, yüzde 50 hibe devletten

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yatırım yapacaklara “Yatırım sizden yüzde 50 hibe bizden” dedi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yatırım yapacaklara “Yatırım sizden yüzde 50 hibe bizden” dedi.

2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlar desteklenecek. Desteklemelere başvuruda bulunmak isteyenler, 1-31 Temmuz arasında yapabilecek.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, resmi sitesinde desteklemeler hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Tarım ve Orman Bakanlığımızca yayınlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik, yatırımların desteklenmesi amacı ile 25.06.2021 tarih ve 31522 sayılı “Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmelerine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazetede yayınlanmış ve 29.06.2021 tarihi itibari ile Proje Uygulama Esasları resmi yazı ile Müdürlüğümüze tebliğ edilmiştir.

Bu kapsamda Başvurular 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Yüzde 50 destek verilecek

Destekleme konuları ve hibe oranları; 2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe uygulanır.

Yatırım konuları uygulanacak hibe oranı (yüzde); İnşaat; yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu yüzde 50.

Çadır alımı; Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı yüzde 50.

Makine alet ve ekipman alımı; Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk, yüzde 50.

Yeni ahır/ağıl yapımı inşaat projeleri; Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl, kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını kapsar. Gübre sıyırıcısı sistemi, ahır yapımı yatırımının bir parçası olarak yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı/rehabilitasyonu ile birlikte satın alınması ve ahır içinde montajı zorunludur. Dolayısıyla sadece gübre sıyırıcısı sistemi alımı yapılamayacaktır. İnşaat işleri için ödemeye esas yatırım üst limitinde kullanılmak üzere; bütün ırklar için, büyükbaş anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 8.000 TL/baş ve küçükbaş için ise anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 1.150 TL/baş olarak uygulanacaktır.

Örnek; 50 başlık büyükbaş ahır yapımı: 50 baş kapasite x 8.000 TL= 400.000 TL yatırım bedeli 400.000 TL yatırım bedeli X % 50 hibe oranı= 200.000 TL Ödenecek hibe miktarı.

Yukarıdaki yatırım alternatifleri çerçevesinde; biyogüvenlik tedbirleri uyarınca inşaat yapımı işlerinde gübre çukuru yapımı, gübre sıyırıcısı alanı ve kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı kesinlikle zorunludur. Yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş için yıkama ünitesi inşaatları, birlikte veya tek bir ünite olarak yapımı isteğe bağlı olup, belirlenmiş olan üst limitler dâhilinde birlikte değerlendirilecek olup hibe ödemeleri de bu çerçevede yapılacaktır.

Kapasite artırımı/rehabilitasyon inşaatı projelerinde ise; Kapasite artırımı/rehabilitasyonu için yapılan başvurularda tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, yapacağı yatırımı ihtiva eden mimari proje ile başvuruyu yaparak, inşaat işlerini gerektiği şekilde tamamladıktan sonra yatırıma ait hibeden yararlanabilir. Kapasite artımı için yapılan artış miktarı kadar kısım için hak ediş hesaplaması yapılacaktır.

Örneğin yatırımcı başvurusunda 10 baş kapasiteli ahırını 40 baş kapasiteye çıkarmak için başvuru yaptığında işletmesini 30 baş kapasite kadar büyütmüş olacağından hak ediş işlemleri yukarıdaki örneklere göre 30 baş üzerinden hesaplanacaktır.

İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapılarının maliyetleri hibe kapsamında değerlendirilmez.

Hayvan Barımağı Amaçlı Çadır Alımları; Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına (Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler çadır alımı için başvuru yapabilecektir.

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları için hibeye esas üst sınır fiyatları; Çadır alımlarında aşağıdaki metrekare alanlarına göre hibeye esas yatırım bedeli üst sınırları ve ödenebilecek hibe miktarları şöyledir:

Metrekaresine göre destek fiyatı değişiyor

Yatırım tutarı ödenecek hibe (yüzde 50) 300 metrekarelik çadır için; 75.000 TL -37.500 TL. 450 metrekarelik çadır için 110.000 TL-55.000 TL.

600 metrekarelik çadır için; 150.000 TL-75.000 TL. 750 metrekarelik çadır için

187.000 TL-93.500 TL. 900 metrekarelik çadır için 220.000 TL 110.000 TL.

Olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre yüzde 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır

Makine alet ve ekipman alımlarına ait hibeye esas üst sınır fiyatları ve en fazla alınabilecek miktarları; Bu kapsamda başvuru yapacak olan kişiler, işletmeleriyle orantılı olan ekipmanları alabilecektir. Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilecektir.

Yem hazırlama makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Yatırım tutarı ödenecek hibe (yüzde 50); 4 metreküp kapasiteli makineler; 50.000 TL -25.000 TL. 6 metreküp kapasiteli makineler 60.000 TL-30.000 TL

8 metreküp kapasiteli makineler; 80.000 TL-40.000 TL. 10 metreküp kapasiteli makineler; 100.000 TL-50.000 TL. 12 metreküp kapasiteli makineler; 120.000 TL-60.000 TL. 14 metreküp kapasiteli makineler; 140.000 TL-70.000 TL

16 metreküp kapasiteli makineler; 180.000 TL-90.000 TL. 20 metreküp kapasiteli makineler; 250.000 TL-125.000 TL olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre yüzde 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet yem hazırlama makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

Küçük aile işletmesine sahip olan yetiştiriciler işletme kapasitelerine uygun olmak kaydıyla en fazla 8 metreküp kapasiteye kadar olan makineler için başvuru yapabileceklerdir.

Yatırımcılar en fazla 1 adet süt soğutma tankı alımı için başvuru yapılacak

Süt soğutma tankı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı; Yatırım tutarı ödenecek hibe (yüzde 50) 250- 300 litre kapasiteli tanklar;15.000 TL-7.500 TL.

301-500 litre kapasiteli tanklar; 18.000 TL-9.000 TL. 501-1000 litre kapasiteli tanklar;
27.000 TL -13.500 TL. 1001-2000 litre kapasiteli tanklar; 38.000 TL-19.000 TL olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi yüzde 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet süt soğutma tankı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

Seyyar süt sağım makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınır; 2 kovalı süt sağım makinesi; 3.000 TL-1.500 TL, 4 kovalı süt sağım makinesi; 5.000 TL-2.500 TL olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi yüzde  50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet seyyar süt sağım makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

Gübre sıyırıcısı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı; Gübre sıyırıcısı fiyatı yatırım tutarı 40.000 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden yüzde 50 hibe ödemeleri (en fazla 20.000 TL) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet gübre sıyırıcısı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

Hayvan kaşıma ünitesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı; Hayvan kaşıma ünitesi fiyatı 3.500 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden yüzde 50 hibe ödemeleri (en fazla 1.750 TL/adet) hesaplanacaktır.

Yatırımcılar en fazla 2 adet hayvan kaşıma ünitesi alımı için başvuru yapabileceklerdir. 2 adet X 3.500 TL = 7.000 TL yatırım tutarı. Ödenecek hibe miktarı ise: 7.000TL X yüzde 50 = 3.500 TL olacaktır.

Başvurularda istenecek belgeler; Hibe Başvuru Formu, Ön Proje Formu, Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, (Kamu kiralamaları için) Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, belge, Bakanlık kayıt sistemlerine Karar tarihi itibari ile en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge, İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait ekte yer alan aidiyet belgesi/belgeleri. Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır. Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarda yatırım yerinin eş, anne-baba, çocuklar ve kardeşlerden birisine ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir.

Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Tapu kaydının başvuruyu yapan yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arazi üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.

Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasından sonra yer değişikliği talebi, arazi durumundan aldığı puanını ve sıralamayı değiştirmediği sürece yapılabilecektir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak). Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı, Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için), tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı, adli sicil / arşiv taraması kaydı. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi ayrıca başvuru evrakları ile birlikte sunacaklardır.

 

02 Tem 2021 - 14:17 - Yaşam --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.