Kırşehir, Kurban Kesim Komisyonu Kararlarını açıkladı

Yaklaştığımız Kurban Bayramı nedeniyle Kırşehir 2021 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kararlar aldı.

Kırşehir 2021 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, 20 Temmuz’da idrak edeceğiniz Kurban Bayramı öncesinde kararlar aldı. Komisyonda  Komisyon Başkanı Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Üye olarakta İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, Veteriner Hekim Halil Yiğit Şahin, Çevre Mühendisi Eylem Eren, Çevre Sağlık Teknisyeni Ramazan Sarısakal, Hayvansağlığı Şube Müdür Vekili Orhan Şahin, T.D.V. Şube Uzm. Olcay Maraş yer aldı.
Kırşehir 2021 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun toplantısını ve aldığı kararları Kırşehir Müftülüğü, resmi sitesinde yayınladı.
Kırşehir Müftülüğü, “18/08/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik’ Diyanet İşleri Başkanlığı (Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü)nın 21/06/2021 tarihli ve 51551452- 212-E.1374787 sayılı yazısı eki 19/06/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı münasebetiyle; ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) yazı eki tebliğ gereğince oluşturulan Kırşehir İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, Vali Yardımcısı Adnan Kayik’ ın başkanlığında; Üye kurum ve kuruluşlardan İl Müftülüğü, Kırşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube İşlemleri Görevlisinin iştirakiyle 30 Haziran 2021 Çarşaınba günü saat 14.00’te Kırşehir Valiliğin zemin katındaki toplantı salonunda toplanarak konu ile ilgili ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) ‘2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ de belirtilen konuları görüştü” dedi.
Kırşehir Müftülüğü’nün resmi sitesinde yayınlanan Kırşehir 2021 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı kararlardan bazıları şöyle:

İlimizde kurban hizmetlerinin kurumlar arasındaki koordinasyonunun Vali Yardımcısı Başkanlığında, İl Müftülüğünce sağlanmasına,İlgili kurum ve kuruluşlardan oluşan komisyonun, Kurban Bayramından önce ihtiyaç duyulması halinde yeniden toplanmasına dair davetin İl Müftülüğü’nce yapılacak.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 19/06/2020 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan ‘2021 Yılı  Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ doğmltusunda, bütün kurum ve kuruluş ların üzerine düşen sommlulukları titizlikle yerine getirilecek.

Çevresel risklere dikkat edilecek

Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanmasına, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel risklerin dikkate alınmasına,

Belediye Başkanlığı’nca kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Belediye Başkanlığı’nca kesim yerlerinin; genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilmesine, ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Belediye Başkanlığı’nca kesim alanı ve çevresinde, evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınacak.

Belediye Başkanlığı’nca kurbanlar, kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesi sağlanmasına, bu sağlanamadığında gerekli saklama koşulları oluşturulmasına karar verildi.

Belediye Başkanlığı’nca kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınacak.

Kurban Kesim Elemanı Kursu düzenlenecek

Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 20 saatlik Kurban Bayramı öncesinde ücretsiz olarak ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu düzenlenmesine, düzenlenecek kursun Belediye ve Yayın Kuıuluşlarınca halka duyurulmasının temini suretiyle katılımın sağlanmasına karar verildi.

İl Müftülüğü’nce bayramın birinci ve ikinci günlerinde ilimizdeki özel teşebbüslere ait kesim yerlerinde ve Kırşehir Belediyesince tahsis edilen Kuşdili Kapalı Pazar yerinde geçici olarak din görevlileri görevlendirilecek.

Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınacak.

Belediye Başkanlığı’nca kurban kesim yerleri olarak belirlenen Kuşdili Pazaryeri, Çetin globel Resul Çetin Et Kombinası Kırşehir Et Kombinası, İstanbul Et Kombinası, Nidanur Et Kesim Kombinası ve Kısmet Et Kombinasında kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına, kurban kesim yerleri ile dikkat edilmesi gerekli hususların Kırşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü’nün imkanları ile mahalli televizyonlar, sosyal medya ve yazılı basından yararlanılarak uygun aralıklarla ilan edilmesine, İl Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde Kurbanın 1. günü mutlaka kesilme zorunluluğu olmadığı, 2. ve 3. günde de kesilebileceğinin halkımıza duyurulmasına ve böylece 1. gün yoğunluğunun hafifletilmesine karar verildi.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi konusunda halk bilgilendirilecek

İl Müftülüğünce ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi’ konusunda da halkımızın bilgilendirilmesine.

Kesim yerlerinde, ‘Kasaplık Belgesi’ veya ‘Kurban Kesim  Elemanı’ kurslarından almış ‘Kurs Bitirme Belgesi’ ve ‘Hijyen Eğitimi Belgesi’ olanlar görevlendirilecek.

Kırşehir Belediye Başkanlığı’nın 25/06/2021 tarihli ve 18507 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Kurban satış yeri ile ilgili olarak İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ‘Kırşehir Canlı Hayvan Ticaret Borsası’nın, Kurban satışları için yeterli büyüklükte olduğu ve gerekli yeterli alt ve üst yapının hazırlanmış bulunduğu, Kurban Bayramı’ndan 30 gün öncesine kadar kurbanlık hayvan girişine izin verilmemesine, borsa dışında büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yasaklanmasına, bu husustaki tedbirlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi tarafından alınmasına karar verildi.

Satış ve kesim yerlerinde Kırşehir Belediyesi Kırşehir Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce gerekli tedbirleri alınacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgın sebebiyle İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alınacak.

Kurban satış yerlerinde maske takılacak 2 metre fiziki mesafe konulacak

Belediye Başkanlığı’nca satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirler alınacak.

Belediye Başkanlığı ve Kırşehir Ticaret Borsası’nca hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına, hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendimeler yapılacak.

Belediye Başkanlığı ve Kırşehir Ticaret Borsası’nca hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.

Belediye Başkanlığı ve Kırşehir Ticaret Borsası’nca hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların  olduğu tabelalar asılacak.

Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce hayvan satış alanlarına; ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmayacak.
Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü’nce satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların HES kodu sorgulamasının yapılmasına, sorgulama sonucunda her hangi bir risk bulunmayan (COVID-19 tanılı ya da temaslısı olmayan) kişilerin girişlerine izin verilecek.

Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü’nce satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek 38 derece üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi  sağlanacak.

Belediye Başkanlığı’nca müşterinlerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak.

Kırşehir Ticaret Borsası’nca hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulması ve  bu  üniteler  arası mesafe en az 2 metre olmasına karar verildi.

Kırşehir Ticaret Borsası’nca her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulacak.

Kırşehir Ticaret Borsasınca hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak.

Kırşehir Ticaret Borsası’nca girerken bilgilendirme tabelalarının asılmasına, girişte el antiseptiği kullanılmasına, ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı müşteriler, hayvan satış alanlarına girmemesine, hayvan satış alanlarında maske takılmasına, müşteri ve satıcıların, hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarına, müşteri ve satıcıların arasında el teması (tokalaşma) olmamasına, yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasına, abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması için Kırşehir Ticaret Borsası tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

13 Tem 2021 - 15:10 Kirşehir- Yaşam --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.