Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’na (1. Öğretim) öğrenci alımı için özel yetenek sınavı yapılacak.
2021-2022 Eğitim / Öğretim Yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı takvimi ve esasları kılavuzu fakültenin resmi sitesinde yayınladı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı'na (1. Öğretim) Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Esasları Kılavuzu’nda şu bilgilere yer verildi: 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’na (1. Öğretim) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için 2020 veya 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve Özel Yetenek Sınavı ile aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınacaktır. Fakültemizin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Müzik Bölümü’ne başvuran adaylar için 2020 veya 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ‘den, ÖSYM’nin belirlemiş olduğu taban puanı almış olmak ön koşuldur. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir. Ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021- YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2020-TYT puanını, 2021 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

1.   Öğretime 55 öğrenci alınacak

Müracaat edilecek bölüm, anasanat dalı ve kontenjanlar şöyle; Geleneksel Türk Sanatları Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Bölümü kontenjan 1. Öğretim 15, Müzik Bölümü kontenjan 1. Öğretim 40.

Özel yetenek sınavı ile ilgili tarihler ve açıklamaları ön kayıt tarihleri; Geleneksel Türk Sanatları Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları ASD. 06 Ağustos - 31 Ağustos 2021 Müzik Müzik ASD. 06 Ağustos - 20 Ağustos 2021.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı İmgesel Sınavı Mülakat Sınavı 07 Eylül 2021-08 Eylül 2021 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Derslikleri.

Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı İşitme Ve Performans Sınavı 24- 25-26 Ağustos 2021 - Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Derslikleri.

Sınav saatleri ve mülakat sınav salonu bilgileri en geç sınav tarihlerinden bir gün önce Fakültemizin web sayfasında (http://negsf.ahievran.edu.tr/) yayınlanacaktır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve kayıt tarihleri; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı sınav sonuçlarının açıklanması 09 Eylül 2021. Asil liste kesin kayıt 13 Eylül 2021. 1. yedek kayıt tarihi 14 Eylül 2021. 2. Yedek kayıt tarihi 15 Eylül 2021.

Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı sınav sonuçlarının açıklanması 31 Ağustos 2021. Asil liste kesin kayıt 01 Eylül 2021. 1. yedek kayıt tarihi 02 Eylül 2021. 2. yedek kayıt tarihi 03 Eylül 2021.

Ön kayıt ile ilgili diğer hususlar; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’nın ön kayıt başvuru tarihleri ile sınav tarihleri 1. ve 2. tabloda açıklanmış olup, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimine uzaktan erişim yoluyla yapılacaktır. Ön kayıtlarda oluşabilecek sorunlardan, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı sorumlu tutulamayacaktır. Ön kayıt sırasında adaylara sınavların tarihlerini ve uygulama esaslarını açıklayıcı bilgi içeren sınav kılavuzu yayınlanacaktır. Ayrıca Sınav Kılavuzu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfalarından temin edilebilecektir. Uzaktan erişim yoluyla başvuru yapan adaylar, bilgilerinin uygunluğu fakülte yönetimi tarafında onaylandıktan sonra, Ön Kayıt Başvuru Onay Belgesini sistem üzerinden alacaktır. Ön Kayıt Başvuru Onay Belgesi olan adayın, sistemde herhangi bir sorundan dolayı başvurusu görülmese de, adayın başvurusu kabul edilmiş sayılacaktır. Aday Ön Kayıt Başvuru Onay Belgesini sınav sırasında yanında bulundurmak zorundadır.

Ön kayıtlar uzaktan erişim yoluyla yapılacak

Sınav ön kayıt ve başvuru koşulları; Öğrenci adayları ön kayıtlarını uzaktan erişim yoluyla belirtilen tarihler arasında yapacaktır. Başvuruda son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm boyutlarında fotoğraf sisteme yüklenecektir. Sınava başvuran Adayların; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Müzik Bölümü için 2020 veya 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ÖSYM tarafından ilan edilen taban puanı almış olması,  2021 YKS Kılavuzu’nda belirtildiği üzere durumlarını ‘engelli sağlık kurulu raporu’ ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olan engelli adaylar, özel yetenek sınavlarına kabul edilirler. Ancak adaylarda Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için el ve görme engelinin, Müzik Bölümü için duyma ve el engelinin bulunmaması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir.

Sınava girecek adayların yanında bulundurması gereken belgeler ve malzemeler;

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı; Sınav giriş belgesi, özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport), yumuşak kurşun kalem, silgi, kalem açacağı.

Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı; Sınav giriş belgesi, özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport), her adayın kendi çalgısı.

Sınava girecek adaylara verilecek malzemeler; Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı Desen ve İmgesel sınavında kullanılacak Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi başlıklı 35x50 cm boyutlarında sınav kâğıdı.

Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı malzeme bulunmamaktadır.

Özel Yetenek Sınavı’nın tüm aşamaları kamera ile kayıt altına alınacak

Sınavlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından belirlenen tarihte ve saatte yapılır. Sınav tarihi, gün sayısı ve saatleri, sınavların duyurulması ve kayıt tarihlerinin değiştirilmesi ile ilgili bilgilerin hazırlanmasında ve uygulamasında Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Komisyon Üyeleri gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutarlar. Bunun yanı sıra adaylar, sınav sorumlularının sınava dair usul ve esaslara ilişkin uyarılarına/duyurularına uymakla yükümlüdürler. Özel Yetenek Sınavının tüm aşamaları kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Özel yetenek sınavının uygulanması ve değerlendirilmesi; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı özel yetenek sınavlarında uygulanacak kurallar; Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler. Sınavın başlangıcında adaylar, kâğıtlarındaki kimlik için ayrılan kısma kimlik bilgilerini mürekkepli kalemle yazarak imzalarlar. Sınav süresince kâğıtların kimlik kısımları gözetmenler tarafından kapatılır. Sınav kâğıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılacak, çizilecek vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Sınava geç gelen adaylar ilk 15 dakikadan sonra salona alınmazlar. Sınav sırasında sigara içmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmek yasaktır. Sınav salonuna cep telefonuyla girmek ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.

 

07 Ağu 2021 - 14:03 - Yaşam --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.