Tatlı su kaynaklarının önemi afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon ile anlatılacak

2022 yılında Dünya Su Günü’nde tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Yeraltısuyunu Görünür Yapmak’ temasıyla afiş, fotoğraf, resmi ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2022 yılında Dünya Su Günü’ne özel ‘Yeraltısuyunu Görünür Yapmak’ temasıyla yarışma düzenliyor.

2021 yılında Kırşehir’de ve çevresinde kuraklık yaşandı. Kırşehir Halkı ve öğrenciler yaşanan kuraklığa suyun ne kadar önemli olduğunu yaşanılan olaylardan örnek alarak afiş, fotoğraf, resmi ve kompozisyon ile anlatabilir, suyun önemine dikkat çekebilirsiniz. Suyun önemine dikkat çekerek hazırlayacağız afiş, fotoğraf, resmi ve kompozisyon ile düzenlenen yarışmaya katılabilir ve ödül alabilirisiniz. Kırşehir’de yarışmaya katılmayı düşünenler, afiş yarışmasına, fotoğraf yarışmasına herkes, kompozisyon ve resim yarışmasına ise ortaokulların 7. ve 8. Sınıf öğrencileri katılabilecek.

2022 yılı Dünya Su Günü yarışma başvurularının başladığını bildiren Devlet Su İşleri, resmi sayfasında “Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta Tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı (UNCED)’nda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı Dünya Su Günü teması ‘Yeraltısuyunu Görünür Yapmak’ olarak belirlenmiştir.
Bu yıl düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir” açıklamasını yaptı.

22 Mart 2022 Dünya Su Günü Afiş Yarışması’na Kırşehir’de katılmayı düşünenler, katılım şartları şöyle:

Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş çalışmasıyla katılabilir. Yapılacak afiş çalışmaları 50x70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur. Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup afişlerin basılı hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Eserin dereceye girmesi durumunda proje ve JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir. Afiş çalışmaları üzerinde ‘22 Mart Dünya Su Günü’ ibaresi ve ‘DSİ Logosu’ mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ logosunun orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Fotoğrafların baskısı alınarak gönderilecek

Fotoğraf yarışması katılım şartları; Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük olmayacak ayrıca 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Fotoğraflar renkli olacak, söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir. Eserler kesinlikle hiç bir tasarım programı ile oynanmamış orijinal hali ile olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Afiş ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni, 22 Mart 2022 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır. Birincilik ödülü plaket ve 4 bin 500 TL, ikincilik ödülü plaket ve 4 bin TL, üçüncülük ödülü plaket ve 3 bin 500 TL.

 

Kompozisyon ve resim yarışmasına 7. ve 8. sınıflar karılabilecek

Kompozisyon yarışması katılım şartları;  Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.  Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11 Şubat 2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Resim yarışması katılım şartları; Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11 Şubat 2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Kompozisyon ve  resim yarışmasının ödül töreni, 22 Mart 2022 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerden ülkemiz nezninde covid-19 virüsünün etkilerinden korunmak amacı ile online olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birincilik ödülü plaket ve 3 bin 500 TL, ikincilik ödülü plaket ve 3 bin TL, üçüncülük ödülü plaket ve 2 bin 500 TL. Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir. Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır. MEHMET EMİN TURPÇU

 

11 Ara 2021 - 10:43 Kirşehir- Yaşam --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Umut Haber Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi