Kırşehir’de 10 belediyeden 7’sine atıksu arıtma tesisi ile hizmet verildi

2020 yılında Kırşehir’de 10 belediyeden 7’sine atıksu artıma tesisi ile hizmet verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı su ve atıksu istatistiki verilerini yayınladı. Kırşehir’de 2020 yılında 10 belediyenin 7’ine atıksu artıma tesisi ile hizmet verilirken kişi başı çekilen günlük su miktarı (Litre/kişi/gün) 296 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerin göre Kırşehir’de şebeke ve arıtma tesisi ile hizmet verilen  belediye sayısı ve nüfusu verileri şöyle:

Kırşehir toplam belediye sayısı 10. Toplam belediye nüfusu 200 bin 980. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı 10. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (yüzde) 97,3. İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı 0.

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (yüzde) 0. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı 10. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (yüzde) 98,2. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı 7. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (yüzde) 90,9. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı (Litre/kişi/gün) 296. Kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atıksu miktarı (Litre/kişi/gün) 153.

Dağıtılan su miktarı abone sayısı 97 bin 454

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerin göre Kırşehir’de 2020 yılında belediyeler tarafından çekilen, dağıtılan su ve deşarj edilen atıksu miktarı (Bin metreküp) şöyle:

Kaynaklarına göre çekilen su miktarı (Bin metreküp) toplam 21 bin 98, kaynak bin 233, göl / gölet / deniz 0, akarsu 0, baraj 0, kuyu 19 bin 865. Dağıtılan su miktarı (Bin metreküp) abone sayısı 97 bin 454, toplam 12 bin 986. Alıcı ortamlarına göre kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarı (Bin metreküp) toplam 11047, denize 0, göl / gölete 0, akarsuya 10 bin 365, araziye 0, baraja 0, diğer ortamlara (2) 682.

Kırşehir’de 2020 yılında belediye içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri verileri (Bin metreküp) şöyle: 

Toplam belediye sayısı 10, toplam arıtma tesisi sayısı 0, kapasite 0, arıtılan miktar 0,

Fiziksel arıtma tesisi sayısı 0, kapasite 0, arıtılan miktar 0. Konvansiyonel arıtma tesisi sayısı 0, kapasite 0, arıtılan miktar 0. Gelişmiş arıtma tesisi sayısı 0, kapasite 0, arıtılan miktar 0.

Kırşehir’de 2020 yılında belediye atıksu arıtma tesisleri toplam belediye sayısı 10. Toplam arıtma tesisi sayısı 4, kapasite 12 bin 267, arıtılan atık su miktarı 10 bin 485. Fiziksel arıtma tesisi sayısı 0, kapasite 0, arıtılan atık su miktarı 0. Biyolojik arıtma tesisi sayısı 3, kapasite 11 bin 727, arıtılan atık su miktarı bin 24. Gelişmiş arıtma tesisi sayısı 0, kapasite 0, arıtılan atık su miktarı 0. Doğal arıtma tesisi sayısı 1, kapasite 540, arıtılan atık su miktarı 240,

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı su ve atıksu istatistikleri hakkında yazılı olarak yaptığı açıklamada yer alan bilgilerin bazıları şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu, su ve atıksu istatistikleri kapsamında Türkiye'deki; 50 ve daha fazla kişi çalıştıran imalat sanayi işyerlerinden, kurulu gücü 100 MW üzeri olan tüm faal termik santrallerden, altyapısı tamamlanmış tüm Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne referans yıl için üretim beyan eden maden işletmelerinden ve tüm belediyelerden veri derlemektedir.
Köy şebeke ve arıtma tesislerine ait bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınarak köylerin su ve atıksu miktarları tahmin edilmiştir. Belediye ve köylerde içme suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere çekilen su ve kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarları kapsanmaktadır.
Su kaynaklarından 18,2 milyar metreküp su çekildi
Belediye ve köylerde içme/kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak; imalat sanayi işyerleri, termik santraller, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2018 yılında su kaynaklarından 9,5 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 17,5 milyar metreküp su çekildi. 2020 yılında ise su kaynaklarından 9,8 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi.
Çekilen suyun 2018 yılında yüzde 56,2'si denizden; yüzde 22,9'u yeraltı ve yüzde 20,9'u yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,8'i tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında ise yüzde 56'sı denizden; yüzde 22,5'i yeraltı ve yüzde 21,5'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 44'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında denizden çekilen suyun yüzde 93,9'u soğutma amaçlı temin edildi.

Su kaynaklarından 2018 yılında çekilen toplam suyun yüzde 44,9'u termik santraller, yüzde 35,3'ü belediyeler, yüzde 15,3'ü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,2'si köyler, yüzde 1,4'ü maden işletmeleri ve yüzde 0,9'u OSB'ler tarafından temin edildi; 2020 yılında ise çekilen toplam suyun yüzde 45,4'ü termik santraller, yüzde 35,6'sı belediyeler, yüzde 14,2'si imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,3'ü köyler, yüzde 1,5'i maden işletmeleri ve yüzde 1'i OSB'ler tarafından temin edildi.
Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun 2020 yılında yüzde 80,9'u belediyeler, yüzde 7,8'i imalat sanayi işyerleri, yüzde 5,2'si köyler, yüzde 4,7'si maden işletmeleri ile OSB'ler ve yüzde 1.4'ü termik santraller tarafından temin edildi.

Alıcı ortamlara 15,3 milyar metreküp atıksu deşarj edildi
Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında doğrudan alıcı ortamlara 9,5 milyar metreküpü soğutma suyu olmak üzere 15,3 milyar metreküpü atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 76,6'sı denizlere, yüzde 19,3'ü akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 1'i foseptiklere, yüzde 0,4'ü göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atıksuyun yüzde yüzde 80,5'i soğutma suyundan oluştu.

2018 yılında toplam atıksuyun yüzde 51'i termik santraller, yüzde 30,8'i belediyeler, yüzde 14,7'si imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi; 2020 yılında ise toplam atıksuyun yüzde 52,2'si termik santraller, yüzde 30,9'u belediyeler, yüzde 13,4'ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

Nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi
Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 98,6'sına, köy nüfusunun ise yüzde 99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 98,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 99,3'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.
Nüfusun yüzde 89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi
Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 90,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi; 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 91,1'ine, köy nüfusunun ise yüzde 59,1'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi.
Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 78,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74,5'inin atıksuları arıtıldı. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 77,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 13,1'inin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74'ünün atıksuları arıtıldı.
Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,5 milyar metreküp su çekildi
Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1 389 belediyenin 1 387'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,5 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 40,9'u barajlardan, yüzde 29,3'ü kuyulardan, yüzde 15,6'sı kaynaklardan, yüzde 10,1'i akarsulardan ve yüzde 4'ü göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, bin 389 belediyeden bin 362'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5 milyar metreküp atıksuyun yüzde 49,2'si akarsuya, yüzde 38,5'i denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,3'ü göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.
Kaynaklardan çekilen toplam 6,5 milyar metreküp suyun 3,9 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 93,1'ine konvansiyonel, yüzde 6,7'sine gelişmiş, yüzde 0,2'sine ise fiziksel arıtma uygulandı.
Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5 milyar metreküp atıksuyun 4,4 milyar metreküpü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 50,7'sine gelişmiş, yüzde 27,1'ine biyolojik, yüzde 21,9'una fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun yüzde 46,4'ü akarsuya, yüzde 42,8'i denize, yüzde 3'ü baraja, yüzde 1,2'si göl-gölete, yüzde 0,3'ü araziye ve yüzde 6,2'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Belediyeler tarafından arıtılan atıksuyun yüzde 1,6'sının sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 246 litre ve İzmir için 221 litre olduğu tespit edildi.
Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 248 litre, Ankara için 151 litre ve İzmir için 174 litre olduğu tespit edildi. BURCU ÖZTÜRK

 

17 Ara 2021 - 10:46 Kirşehir- Yaşam --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Umut Haber Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi