KAEÜ, öğretim elemanı kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor

Yeni Türkiye’nin yenilikçi üniversitesi olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), öğretim elemanı kadrosunu genişletiyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bünyesine 28 öğretim elemanı alacak. 28 öğretim elemanı alımı yapılacağını resmi sitesinde duyuran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, alımların öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alanında olacağını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alım ilanını resmi sitesinde şöyle duyurdu:

“Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6’ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

Genel şartlar; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar; Araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.  Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 yıl tecrübe isteniyor

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Başvurularda istenilen belgeler; Dilekçe (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, T.C. No’sunu, yazışma adreslerini telefon ve e-mail belirtilmesi gerekmektedir. Özgeçmiş, sonuç kontrol kodu bulunan Merkezi sınav (ALES) belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir), YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen sonuç kontrol kodu bulunan veya onaylı ıslak imzalı yabancı dil belgesi, lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır) Onaylı ıslak imzalı/mühürlü lisans not durum belgesi (Transkript) Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir. Araştırma görevlisi kadrolarında, istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair güncel öğrenci belgesi ( E- devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi de kabul edilir.). İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (Hizmet resmi kurumda ise onaylı ıslak imzalı hizmet belgesi/E- devlet kapısından alınacak karekodlu Hitap hizmet dökümü, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokumanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir ıslak imzalı onaylı yazı). Kimlik fotokopisi. Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan ve ‘Alanında’ ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını, ders ve tez aşamasını gösterir onaylı belge (Transkript, Öğrenci Belgesi, Ana Bilim Başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı.) ibraz etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 03 Ocak 2022. Öndeğerlendirme sonuç açıklama tarihi 10 Ocak 2022. Ön değerlendirme itiraz başvuru tarihi 10-14 Ocak 2022. Sınav giriş tarihi 19 Ocak 2022. Sonuç açıklama tarihi 25 Ocak 2022. Sonuç itiraz tarihi 25-28 Ocak 2022. Sonuç açıklanacağı internet adresi www.ahievran.edu.tr.

Başvuru yeri; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı. Başvuru şekli; Şahsen veya posta.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların sınavları yazılı olarak yapılacaktır. Öncelikli alanlar araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların sınavları sözlü olarak yapılacaktır. Sınav yerleri web sitemizden duyurulacaktır.”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin resmi sitesinde ilan edilen kadrolar ve anabilim dalları şöyle:

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali Hukuk Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Kaman Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Kaman Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Kaman Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektornik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Rektörlük (Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) öğretim görevlisi (Uygulamalı Alanlar), Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi (Öncelikli Alanlar), Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi (Öncelikli Alanlar), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Çağrı Merkezi Hizmetleri Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Anabilim Dalı Programına öğretim görevlisi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi (öncelikli alanlar), Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi (öncelikli alanlar), Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Programına araştırma görevlisi (öncelikli alanlar).

22 Ara 2021 - 13:26 Kirşehir- Gündem --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.