Kırşehir’e spor uzmanı, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne alım yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne alım yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını bildirdi. Bu kapsamda Kırşehir’e 4 spor uzmanı, 2 gençlik çalışanı, 2 erkek yurt yönetim personeli, 6 kadın yurt yönetim personeli alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı sözleşmeli spor uzmanı, gençlik çalışanı ve psikolog alımı duyurusunda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak spor uzmanı, gençlik çalışanı ve psikolog boş pozisyonları için belirlenen Ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı ‘4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog’ alımı yapılacaktır” denildi.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2021 yılı spor uzmanı, gençlik çalışanı Kırşehir’deki kontenjan dağılımı şöyle:

Spor uzmanı 5. Grup’ta 4 kişi, gençlik çalışanı 1. grup 1 kişi, 5. grup 1 kişi.

Pozisyon, grup, öğrenim durumları ve şartları, kontenjan tablosunda Kırşehir’de de alımı yapılacak spor uzmanı 5. grubun şartı; Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının antrenörlük, spor yöneticiliği, rekreasyon, egzersiz ve spor bilimleri, spor bilimleri vb. bölümlerinden mezun olmak.

Kırşehir’de de alımı yapılacak gençlik çalışanı 1. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı bölümlerinden mezun olmak.

Gençlik çalışanı 5. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamlayıp Gençlik Liderliği sertifikasına sahip olmak.

Başvuru genel şartları şöyle: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden spor uzmanı ve psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç). Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Özel Şartlar; Spor uzmanı pozisyonları için; Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

Gençlik Çalışanı pozisyonları için; Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Gençlik ve Spor Bakanlığı verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Spor uzmanı, gençlik çalışanı başvuruları 24 Ocak 2022’de başlayacak

Başvuru şekli, yeri ve zamanı; Spor uzmanı, gençlik çalışanı başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 24 Ocak 2022 (10:00) – 28 Ocak 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir. Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Kırşehir’de 2 erkek 6 kadın yurt yönetim personeli alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı duyurusunda “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yurt yönetim personeli boş pozisyonları için belirlenen Ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı ‘4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli’ alımı yapılacaktır” denildi.
T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2021 yılı yurt yönetim personeli alımı cinsiyet gruplara göre Kırşehir’deki kontenjan dağılımı şöyle:

Erkek yurt yönetim personeli kontenjan dağılımı 2. grupta 1 kişi, 3. grupta 1 kişi.

Kadın yurt yönetim personeli kontenjan dağılımı 1. grupta 1 kişi, 2. grupta 2 kişi, 3. grupta 2 kişi, 5. grupta 1 kişi,

Pozisyon, grup, öğrenim durumları ve şartları, kontenjan tablosuna göre Kırşehir’de yurt yönetim personeli (erkek) 2. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Kırşehir’de de alımı yapılacak yurt yönetim personeli kadın 1. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, maliye, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2. Grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

5. grup şartı; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Yurt yönetim personeli genel başvuru şartlarının, spor uzmanı, gençlik çalışanın başvuru şartlarından farklı olan şartları şöyle:

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Yurt yönetim personeli başvuruları 31 Ocak’ta başlayacak

Yurt yönetim personeli başvurusu başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Diğer başvuru şartları spor uzmanı, gençlik çalışanı şartları ile aynıdır. BURCU ÖZTÜRK

30 Ara 2021 - 10:50 - Spor --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.