Müsabakalarda uygulanacak tedbirlerde değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Kırşehir Belediyespor Takımı’nın da yapacağı müsabakalarda uygulanacak COVİD-19 tedbirlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Kırşehir Belediyespor Takımı’nın da yapacağı müsabakalarda uygulanacak COVİD-19 tedbirlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakalarda uygulanacak COVİD-19 tedbirlerine ilişkin talimatta değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik Kırşehir Belediyespor Takımı’nın da yer aldığı müsabakalarına katılan kulüpler ile bu kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcu, görevlileri, müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsıyor. Kırşehir Belediyespor’un yer aldığı TFF 2. Lig müsabakalarında kişilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES uygulaması üzerinden kontrol ile yapılacak. Kırşehir Ahi Stadyumu’nda yapılacak müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk Kırşehir Belediyespor Kulübü’ne ait olacak.

TFF Yönetim Kurulu’nun 07.01.2022 tarihli kararı ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat yaptığı değişikliklerde müsabakalarda uygulanacak COVID-19 tedbirlerine ilişkin talimatlardan bazıları şöyle:

Bu Talimat, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa müsabakalarına katılan kulüpler ile bu kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcu, görevlileri, müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsar.

Stadyum girişleri; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış kişiler ile daha önce Covid-19 salgın hastalığını geçirmiş kişiler stadyum tribünleri, locaları ve protokol tribünü ile basın tribününe aşağıdaki koşullarda girebilirler; a; T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler. B; Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş kişiler ile Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün geçmiş kişiler; stadyum tribünleri, locaları ve protokol tribünü ile basın tribününe hatırlatma aşılarını olmaları koşuluyla girebilirler. Hatırlatma aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmaz. C; Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları seyirciler için EBilet sistemi üzerinden; protokol tribününe girecek kişiler için ise E-Bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. D; TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında kişilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES uygulaması üzerinden kontrol ile yapılır. e; FIFA, UEFA ve diğer ülke Futbol Federasyonlarının mensupları ve misafirleri müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarının negatif olması veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan Covid-19 aşı kartlarını ibraz etmeleri şartıyla protokol tribününe girebilirler. Bununla birlikte FIFA veya UEFA tarafından organize edilen müsabakalarda misafir kulüplerin futbolcu yakınları, sponsorları için 100 kişiyi aşmayacak şekilde müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarının negatif olması veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan Covid-19 aşı kartlarını ibraz etmeleri şartıyla kulüp tarafından belirlenecek özel bir tribününe girebilirler. F; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurtdışında tamamlamış kişiler, sadece stadyum gişelerinden olmak kaydıyla, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını stadyum bilet gişe yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile biletlerini pasaport numaraları ile almış oldukları elektronik kartlarına yükleterek satın alabilirler. Stadyum bilet gişe yetkilileri tarafından aşı kartının yanı sıra son aşı tarihinden 14 gün geçmiş olması kuralı ve aşı sertifikası ile pasaportun uyuşup uyuşmadığı kontrolü yapılır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış T.C. kimlik numarası sahibi kişiler ise İl Sağlık Müdürlüklerine giderek aşılarını HES Kodu ve T.C. kimlik numaralarına işletmeleri koşulu ile gişelerden ya da online olarak bilet alabilirler. G; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 12 yaş altındaki çocuklara Covid-19 aşı hakkı tanımlanması ve aşı takvimlerinin tamamlamasına kadar 12 yaşını tamamlamamış çocukların stadyumlara girişlerine izin verilmez.

Yayıncı Kuruluş görevlilerinden, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış olanlar, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid19 geçirmiş olanlar ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler. Yayıncı kuruluş görevlilerinin 180 günü doldurmuş olmaları halinde, stadyuma girebilmeleri için hatırlatma aşılarını yaptırmış olmaları zorunludur.

Stadyum Kırmızı Alanı dışında görevlendirilen kulüp görevlilerinden ve müsabakada görevli diğer akredite kişilerden, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış olanlar, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid19 geçirmiş olanlar ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler. Stadyum Kırmızı Alanı dışında görevlendirilen kulüp görevlileri ile müsabakada görevli diğer akredite kişilerin 180 günü doldurmuş olmaları halinde, stadyuma girebilmeleri için hatırlatma aşılarını yaptırmış olmaları zorunludur.

Stadyum Kırımızı Alanında görev yapacak olan Özel Güvenlik Personelinin işbu maddenin 5. fıkrasındaki koşulları taşımaları ve müsabakadan önce akreditasyon sistemine dahil edilmeleri zorunludur. Bununla birlikte Stadyum Kırmızı Alanı dışında görev yapacak olan Özel Güvenlik Personelinin işbu maddenin 5. fıkrasındaki koşulları taşıyıp taşımadığının kontrolü ev sahibi kulüplerce yapılarak, görev alanlarına alınırlar. Bu görevlilerin Özel Güvenlik Şirketi ve Kulüp Yetkilisi tarafından imzalanmış listesi Müsabaka Organizasyon Toplantısında Federasyon Temsilcisine teslim edilir.

En üst iki ligde talep edilmesi halinde her iki kulübün kendi aralarında oynadıkları müsabakalarda her bir kulüp için en fazla 30 kişilik U19 takımı oyuncu ve teknik heyetlerinin, müsabakaya akredite edilmeleri koşuluyla stadyuma girişlerine izin verilir. Bu fıkra kapsamında akredite edilecek kişilerin; stadyumların işbu talimatın 4. maddesinin 1-(i) bendinde belirtilen alanda veya güvenliğe ve sağılığa ilişkin tüm tedbirleri ev sahibi kulüp tarafından alınmış bir bölümünde yer ayrılması zorunludur. Misafir kulüpler söz konusu taleplerini müsabakadan 48 saat öncesine kadar ev sahibi kulübe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Stadyum düzeni; Bu Talimat’ın Ek-1’inde yer alan krokide gösterilmiş olan ve aşağıdaki alanları kapsayan bölüm Stadyum Kırmızı Alanı’dır: a- Yeşil zemin ve saha içi, b- Soyunma odası alanları ve koridorları, c- Hakem soyunma odaları ve koridorları, d- Doping kontrol odası, e- Futbolcu ve hakem ilk yardım odası, f- Temsilci odası, g- T Alanı, h- Yedek kulübelerini, yedek kulübesini genişletmek için kullanılan ek koltukları, i- Sağlık ve güvenliğe ilişkin tüm tedbirler ev sahibi kulüplerce alınmak üzere, her iki takımın kadroya giremeyen oyuncuları ile bu alanda bulunmasına izin verilen akredite kişilerin oturabileceği, her iki yedek kulübesinin arkasındaki tribünde ayrılacak bölümü, j- Saha ile sahanın kenarındaki reklam panolarına kadar olan çevresi ve ısınma alanları. 2- Yedek kulübelerinde bulunan tüm koltuklar boşluk bırakılmaksızın kullanılabilir. 3- Yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, VAR görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluş saha içi görevlisi (1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Stadyum Müdürü, Çim Saha Sorumlusu ile Saha Komiseri dışında kimse, T Alanında bulunamaz. Sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler ile akredite edilmiş kulüp başkan ve yöneticileri haricindeki kişilerin, soyunma odası koridorlarına giriş çıkışları yasaktır.

Müsabaka günleri saat 10.00’da toplantı yapılacak

Organizasyon ve sorumluluk; Müsabaka günü saat 10.00’da yapılacak olan Müsabaka Organizasyon Toplantısına, Federasyon Temsilcileri, 4. Hakem, Müsabaka Güvenlik Amiri, kulüplerin birer yetkilisi, görevlendirilmesi halinde TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü, her iki kulübün Kulüp Doktoru, Akreditasyon Sorumlusu, Kulüp Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik Sorumlusu, Çim Saha Sorumlusu ve Stadyum Müdürünün katılması zorunludur. Toplantıda sosyal mesafe gözetilerek oturma düzeni sağlanır. Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin ısınabileceği müsabakanın 4. Hakemi tarafından belirlenir ve müsabaka organizasyon toplantısında ilgililere bildirilir.  Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir. Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı ve aynı zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir. Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak mesafede park etmeleri gerekmektedir.  Müsabakalarda en az 15 top kullanılır. 6- Müsabakada taç çizgilerinde ve kale arkalarında 2’şer olmak üzere 8 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 15 ile 25 yaş arasında olmalıdır. Müsabakalarda Ek-3’te yer alan Zaman Çizelgesi uygulanır. Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez. Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz. MEHMET EMİN TURPÇU

08 Oca 2022 - 17:29 - SporYorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.