46 işçinin göreve başlaması hakkında bilgilendirme yapıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, sürekli işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılı sürekli işçi personel planlamasına göre

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 4 temizlik görevlisi, 3 güvenlik görevlisi (silahsız), 2 şoför, 1 bilgisayar sis. Kur. Bakım onarım ve arıza giderme elemanı, Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 1 temizlik görevlisi, Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi 1 temizlik görevlisi, 1 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, Kaman İlçe Devlet Hastanesi 2 temizlik görevlisi, 3 klinik destek elemanı, 1 elektrikçi, 1 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8 temizlik görevlisi, 4 güvenlik görevlisi (silahsız), 5 klinik destek elemanı, 1 elektrikçi, 1 marangoz, 1 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 1bilgisayar sis. Kur. Bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz tek. servis des. elemanı, Kırşehir Şehir Polis Hayrettin Yılmaz ADSM 1 elektrikçi, Mucur Devlet Hastanesi 2 temizlik görevlisi, 1 elektrikçi olmak üzere 46 sürekli işçi göreve başlayacak. Göreve başlayacak işçileri bilgilendirmek amacıyla Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sitesinde bilgilendirme yaptı.

Kırşehir İl Sağlık Mdürlüğü’nün resmi sayfasında Sağlık Bakanlığı taşra teşkilâtı hizmet birimlerinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere kura usûlü ile müdürlük ve bağlı sağlık tesislerine atanmaya hak kazanan 46 (kırkaltı) sürekli işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

 

“Bakanlığımız taşra teşkilâtında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 bin kadroya ‘temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silâhsız), elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhî tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı/boyacı, klinik destek elemanı (hastane), şoför’ mesleklerinde 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kur’a sonrası atanmaya hak kazanan adaylar asil (46 kişi) ve yedek (46 kişi) olarak ilân edilmiştir.

Başvurular 14-22 Nisan tarihleri arasında şahsen yapılacak

Bu kapsamda Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerine yerleşenlerin göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin, göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, 14-22 Nisan 2022 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Hizmetleri Birimince alınacaktır. Kur’a neticesinde asil olarak atanmaya hak kazananlar Ek-1’de istenilen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze şahsen başvuru yapacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2. Atanmaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; 25 Nisan 2022-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Bakanlık Makamının 07/03/2022 tarih ve 63077 Oluru ile değiştirilen 24/12/2018 tarihli ve 534 sayılı onayın 16’ncı maddesi hükmünce, Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanı başkanlığında kurulacak komisyonca yapılacaktır.

Komisyonun atamaya esas belgeleri inceleyecek ve belgeleri eksiksiz olup yerleşmeye hak kazanan adayları belirleyecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylar, ilân edilen münhâl kadrolar için 3 tercihte bulunacaktır. Her adayın birinci tercihi belirlenecektir. Münhâl kadro sayısı tercih sayısı için yeterli ise yerleştirme yapılacaktır. Tercih sayısı münhâl kadrodan çoksa, adaylar arasında kur’a çekilecektir. Birinci tercihte yerleşemeyen adayların ikinci tercihleri belirlenecektir. Münhâl kadro sayısı tüm tercih sayısı için yeterli ise yerleştirme yapılacaktır. Tercih sayısı münhâl kadrodan çoksa, adaylar arasında kur’a çekilecektir.İkinci tercihte de yerleşemeyen adayların üçüncü tercihleri belirlenecektir. Münhâl kadro sayısı tercih sayısı için yeterli ise yerleştirme yapılacaktır. Tercih sayısı münhâl kadrodan çoksa, adaylar arasında kur’a çekilecektir.

Üçüncü tercihine de yerleşemeyen adaylar için, boşta kalan kadrolar için genel kur’a yapılacaktır. Kur’a işlemlerinin tamamı kamera kaydı ile yapılacaktır.

Komisyonca yapılacak olan inceleme ve değerlendirme üzerine atanmaya hak kazanan adayların, yerleştiklerin kadro bilgisi ile birlikte atanmaya esas belgelerinin Bakanlığımız Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) Müdürlüğümüzce girişi yapılacaktır. Adayların 17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımızca deruhte edilecek olup, arşiv araştırması uygun olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yerine getirilecektir.

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri hâlinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları müracaatları kabul edilecektir.

Hâlen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile Müdürlüğümüze teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakıyla birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları hâlinde diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı işkolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimler Müdürlüğümüzce yapılacak olup, atanma şartlarına haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle Müdürlüğümüzce resmî yazı ile bilgi verilecektir.

Hastalığı nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor hitam tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

Doğumla ilgili mazereti nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi hitamına müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ‘gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması’ başlığı altında düzenlenen 9’uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına asil olarak yerleşen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere malî bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adreslerdeki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

 

Bakanlığımız kadrolarına kur’a neticesinde asil olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakı tekemmül ettiği hâlde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup, yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin Ek-1’de yer alan başvuru evrakı Müdürlüğümüzce kabul edilip aynı usûle göre evrakının incelenmesi yapılacak, uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları ÇKYS’de belirtilen modüle girilecek olup, atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.”

15 Nis 2022 - 13:17 - Gündem --- Okunmagöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.