Kırşehir Umut Haber Gazetesi

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
15 Eylül 2019 - 7:00

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.

Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

            5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)

            5.3 Kanunu İkamet Belgesi.

            5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

            5.5 Tüzel kişi olması halinde:

            5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi.

                        5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.

            5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

            5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz Halk Bankası Kırşehir Şubesi TR26 0001 2009 5020 0007 0000 44 numaralı hesabına yatırarak aldıkları Dekont veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

               5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

               5.9 Adli Sicil Kaysı Belgesi.

               5.10 SGK ve Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı.

        6.  İhaleler ile ilgili bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.

S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık Kira Muh. Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Ahi Evran Mah. Kentpark 8 li Satış Birimlerinden 1 nolu Satış Birimi (12 m2) 3 Yıl 5.900,00 TL + KDV 177,00 TL 25.09.2019 Çarşamba 10:30
2 Kuşdilli Mah. Uzun Çarşı Mevkii 849 ada 1 parsel Dükkan (31 m2) 3 Yıl 6.000,00 TL + KDV 180,00 TL 25.09.2019 Çarşamba 10:40
3 Yenice Mahallesi Terme Caddesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yanı Büfe Yeri (12 m2) 3 Yıl 10.450,00 TL + KDV 313,50 TL 25.09.2019 Çarşamba 10:50
4 Kındam Mahallesi Kındam Toki Evleri Yanı Büfe Yeri (16 m2) 3 Yıl 2.600,00 TL + KDV 78,00 TL 25.09.2019 Çarşamba 11:00
5 Yenice Mahallesi Eski Otobüs Terminali Yanı 646 Ada 3-4 Parsel Kamyon Park Alanı (11.000 m2) 1 Yıl 7.500,00 TL 225,00 TL 25.09.2019 Çarşamba 11:10
6 Yenice Mahallesi Terme Caddesi Hukukçular Apartmanı Arkası Otopark Alanı (932 m2) 3 Yıl 9.150,00 TL + KDV 274,50 TL 02.10.2019 Çarşamba 10:30
7 Ahi Evran Mahallesi Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali Kioks (10.5 m2) 3 Yıl 21.800,00 TL + KDV 654,00 TL 02.10.2019 Çarşamba 10:40

                        BASIN NO: 222

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.