Kırşehir Umut Haber Gazetesi

REKLAM MAHİYETİNİ TAŞIMAYAN İLANLAR, RESMİ İLAN SAYILIR

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, alınacak mal ve hizmetlerin doğrudan temin usulü ile ihaleye çıkarılmasının alışkanlık haline getirilmemesi ile ilgili genelge yayınladı.

REKLAM MAHİYETİNİ TAŞIMAYAN İLANLAR, RESMİ İLAN SAYILIR
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
29 Temmuz 2019 - 6:03

 Kırşehir Valisi İbrahim Akın,  alınacak mal ve hizmetlerin doğrudan temin usulü ile ihaleye çıkarılmasının alışkanlık haline getirilmemesi ile ilgili genelge yayınladı. 

            Kırşehir Valisi İbrahim Akın; Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İçişleri Dairelerine ve Valilik İç Birimlerine gönderdiği genelgede resmi ilanlar ile ilgili olarak şu bilgileri kaydetti: “Bilindiği üzere resmi ilanlar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 29 uncu maddesinde; “a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel dernekler hariç) veya, b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri. Reklam mahiyetini taşımayan ilanlar, resmi ilan sayılır.” şeklinde tarif edilmiştir. Aynı Kanunun 31 inci maddesinde ise; “Resmi ilanlar, Basın-İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayınlanmasına valilikler aracı olurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı’ Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2 nci maddesinde de Kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ” denilmektedir.

            Aynı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar ” başlıklı 62 nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, aynı maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin 9010*unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Yine aynı Kanunun 60 ıncı maddesinde ise görevlilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda, ilimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak işlerin ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalelerin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim.”

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.