Kırşehir Umut Haber Gazetesi

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden tarım sigortaları 2021 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım sigortaları 2021 yılı uygulamaları hakkında resmi sitesinde bilgilendirme yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden tarım sigortaları 2021 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
01 Aralık 2020 - 15:42

Resmi sitesinde tarım sigortaları 2021 yılı uygulamaları duyurusu yayınlayan Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakan A. Genel Müdür Hasan Özlü adıyla yapılan açıklamayı şöyle duyurdu:
“Bilindiği üzere, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler,  riskler, bölgeler ve  işletme  ölçekleri  itibariyle  Devlet  tarafından  sağlanacak  prim  desteği  miktarları,  her  yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir. Tarım Sigortaları 2021 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 24/11/2020 tarih  ve  3205  sayılı  Cumhurbaşkanı  Kararı,  25/11/2020  tarih  ve  31315  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile; Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat  döneminde  yağan  yağmurdan  kaynaklı  miktar  kaybı  zararı  ve  ayçiçeği  ürününde  kuş  zar rı  ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski, Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski, Meyve  ağaçları,  çay,  asmaların  kendileri  ile  fidanlarında  ve  süs  bitkisi  fidanlarında,  paket halinde;  dolu,  fırtına,  hortum,  yangın,  heyelan,  deprem, taşıt  çarpması,  kar  ağırlığı,  sel  ve  su  baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf,  tritikale,  nohut,  kırmızı  mercimek  ve  yeşil  mercimek  ürünleri  ile  bu  ürünlerin  sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak  rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile  taşıt  çarpması,  kar  ve  dolu  ağırlığı  ek  riskleri  ile  seranın  örtü  malzemesi,  konstrüksiyon  (iskelet) kıymetlerinin  doğrudan  bir  zarara  uğraması  sonucu  enkazın  sökülmesi,  kaldırılması,  temizlenmesi  ve taşınma masrafları paket halinde, Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri, Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,  Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, Denizlerde  ve iç  sularda  yetiştirilen  su  ürünleri için  hastalık,  yetiştiricinin  kontrolü  dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere, Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,  Plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri, İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır. Mevcut kapsama ilave olarak, 2021 yılında ilk defa; Ayçiçeği ürününde kuş zararı, Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski, Pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurlardan kaynaklı miktar kaybı zararı,  İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasından, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına geçilecektir.Seralarda  örtü malzemesi,  konstrüksiyon  kıymetlerinin  doğrudan  bir zarara  uğraması  sonucu enkazının sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları,  Büyükbaş hayvanlar için grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri teminat kapsamına alınmıştır. Devlet  prim  desteği;  3205  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  kapsamında  belirlenen  riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının % 50’si oranında uygulanacaktır. Ayrıca; Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağgülünde; verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği,  Köy  bazlı  kuraklık  verim  sigortasında;  sigorta  prim  tutarının  yüzde  60’ı  oranında  prim  desteği verilecektir. Üreticilerin,  tarım  sigortası  prim  desteğinden  yararlanabilmesi  için  Bakanlığımız  kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir. Tarım  sigortası  yaptırmayan  üreticiler  için;  5363  sayılı  Tarım  Sigortaları  Kanununun  17  nci maddesinde  belirtilen;  ‘Bu  Kanun  kapsamında,  uygulama  yılında  yer  alan  riskler  için  tarım  sigortası yaptırmayan  üreticiler,  20.6.1977  tarihli  ve  2090  sayılı  Kanundan  yararlanamaz’  hükmü uygulanmaktadır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, altı aylık (01 Ocak – 30 Haziran) ve yıllık (01 Ocak – 31 Aralık) olmak üzere, İl ve İlçe bazındaki tarım sigortaları verilerinin gönderilmesi işlemine devam edilecektir. Devlet  destekli  tarım  sigortaları  uygulamaları  ile  ilgili  olarak,  24/11/2020  tarih  ve  3205  sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı  içeriğinin,  poliçe  ilk  ve  son  kabul  tarihlerinin  (www.tarsim.gov.tr)  üreticilere bildirilmesi  ve  bu  konuda  gerekli  duyuruların  yapılması,  üretici  mağduriyetlerinin  önlenebilmesi  için 2021  yılı  eğitim  ve  yayım  faaliyetlerinde  tarım  sigortaları  konusuna  önemle  yer  verilmesi;  Tarım Sigortaları  Havuzunun  (TARSİM)  İşletici  Şirketi  olan  Tarım  Sigortaları  Havuz  İşletmesi  A.Ş.’ye bilgilendirme  ve tanıtım  faaliyetlerinde  gerekli  her türlü  desteğin  sağlanması;  bilgilendirme  ve tanıtım faaliyetlerinde İşletici Şirketle işbirliği halinde bulunulması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.